Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 251
Izmjene pravila o sudskom registru
Autor: Doc. dr. sc. Jelena ČUVELJAK

Posljednjih nekoliko godina zakoni se često mijenjaju kao posljedica implementacije europskog zakonodavstva a to je bio i razlog za zadnje ...

rrif - 10.2023, str. 217
Financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuni na lokalnoj razini za razdoblje 2024. – 2026. godine
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.

Radi dobre i točne pripreme proračuna odnosno financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika uzima se u obzir niz propisa i ...

rrif - 10.2023, str. 30
Računovodstveno i porezno motrište spajanja d.o.o.-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U RRiF u br 6 22 pisali smo o računovodstvenom poreznom i pravnom motrištu pripajanja društava s ograničenom odgovornošću dalje ...

rrif - 6.2023, str. 124
Revizija spajanja i povezivanje registara društva
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.

EU nastoji ojačati borbu protiv korupcijskog kriminala EU smanjuje birokraciju kod spajanja poduzeća Postignut dogovor o novoj uredbi za ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit za 2022. godinu
Petak, 07.04.2023, 410-01/23-01/635

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Prestanak društva s ograničenom odgovornošću smrću člana društva (udjeličara)
Srijeda, 22.03.2023.

Može li d o o prestati postojati smrću njegova jedinog člana koji nema zakonskih nasljednika i koji nije ostavio ni ...

Pitanja i odgovori
Porezno motrište pripajanja ovisnog društva
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Društvo B d o o s ograničenom odgovornošću dalje d o o pripaja se društvu preuzimatelju društvu A d d ...

rrif - 9.2022, str. 84
Obračun, isplata i izvješćivanje o plaćama kod poslovnih kombinacija
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Kada jedan poslovni subjekt prestaje s radom a drugi poslovni subjekt preuzima poslove ukinutoga poslovnog subjekta tada on trgovačko društvo ...

rrif - 6.2022, str. 56
Financijsko izvješćivanje poduzetnika u slučajevima stečaja, likvidacije, statusnih promjena, postupka brisanja društva bez likvidacije te podružnica inozemnih osnivača
Autori: Branka VIDUKA, dipl. oec.
Ivana KALČIČEK , univ. spec. oec.

Poduzetnici koji su u postupku stečaja likvidacije statusnih promjena postupku brisanja društva bez likvidacije te podružnice inozemnih osnivača obveznici su ...

Mišljenja
Usluga izgradnje fotonaponskih elektrana – tuzemni prijenos porezne obveze
Četvrtak, 21.04.2022, 410-01/22-01/241

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Spajanje i radni odnosi
Ponedjeljak, 11.10.2021.

Postoji li zbog statusne promjene spajanja obveza spajanjem zasnovati novi radni odnos radnika koji su radili kod poslodavaca koji su ...

pip - 10.2021, str. 122
Pitanja i odgovori

Zaračunavanje građevinskih usluga općini Prijenos porezne obveze propisan čl 75 st 3 Zakona o porezu na dodanu vrijednost odnosi ...

pip - 7.2021, str. 48
Porezno motrište statusnih promjena trgovačkih društava
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže porezno motrište statusnih promjena odnosno pripajanja spajanja i podjele društva kapitala te definira računovodstvene radnje koje ...

Pitanja i odgovori
Računovodstveno i porezno motrište pripajanja i spajanja d.o.o.-a
Ponedjeljak, 14.06.2021.

S pravnog motrišta obavlja se pripajanje ili spajanje triju društava s ograničenom odgovornošću d o o a čiji su udjeli ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 25.05.2021.

Objavljen je broj 6 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za lipanj 2021 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Promjena mišljenja ...

Pitanja i odgovori
Dohodak od kapitala po osnovi kapitalnih dobitaka kod podjele društva s osnivanjem
Ponedjeljak, 10.05.2021.

Članovi društva Građenje d o o fizičke osobe A B i C odlučili su izdvojiti dio imovine iz društva Građenje ...

rrif - 11.2020, str. 86
JOPPD u slučaju spajanja i pripajanja poslodavca
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Ako je propisom ili ugovorom o spajanju i pripajanju utvrđeno da jedan poslovni subjekt trgovačko društvo agencija zavod fond ...

rrif - 8.2020, str. 50
Računovodstveni, pravni i porezni aspekti spajanja subjekata / poslovanja pod zajedničkom kontrolom
Autor: Prof. dr. sc. Ivica PERVAN

Spajanje društava trgovačkih društava obavlja se zbog posebnog interesa vlasnika To je složena poslovna kombinacija zbog toga što obuhvaća ...

rrif - 8.2020, str. 41
Predaja financijskih i poreznih izvješća kod statusnih promjena, likvidacije, stečaja i prestanka društva
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Autorica u članku obrazlaže koja financijska i porezna izvješća trebaju sastaviti društva koja zbog statusne promjene gube pravnu osobnost ...

Sudska praksa
Rješenje o privremenoj mjeri
Ponedjeljak, 16.03.2020.

Županijski sud

Pitanja i odgovori
Plaćanje poreza na dodanu vrijednost ili upravne pristojbe na stjecanje osobnih automobila te poreza na promet nekretnina u postupku pripajanja društava
Četvrtak, 23.01.2020.

U postupku pripajanja društvo A steklo je od pripojenog društva B više osobnih automobila i jedno građevinsko zemljište Plaća li ...

pip - 1.2020, str. 143
Odgovori na pitanja pretplatnika

Dohodak od otuđenja nekretnina Dohotkom od otuđenja nekretnina čini razlika između primitka utvrđenog prema tržišnoj vrijednosti nekretnine koje se ...

Pitanja i odgovori
Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji
Utorak, 16.07.2019.

Pod kojim uvjetima državljanima treće zemlje može u RH biti odobren privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji?

rrif - 2.2019, str. 197
Pravno motrište spajanja d.o.o-a
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.

Spajanje društva s ograničenom odgovornošću kao jedna od mogućih poslovnih kombinacija koja ustvari dovodi do prestanaka trgovačkih društava obuhvaćenih ...

rrif - 2.2019, str. 43
Računovodstveno i porezno motrište spajanja d.o.o.-a
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U RRiF u br 11 18 pisali smo o računovodstvenom poreznom i pravnom motrištu pripajanja društava s ograničenom odgovornošću ...

pip - 6.2018, str. 48
Proširenje elektroničkih usluga Porezne uprave
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Radi unaprjeđenja poreznog sustava te bržeg i jednostavnijeg izvršavanja poreznih obveza zakonskim je odredbama propisano korištenje mnogim e uslugama putem ...

Mišljenja
Prijava poreza na dobit - uputa
Ponedjeljak, 23.04.2018, 410-01/18-01/312

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porezni tretman prodaje poslovnih udjela
Utorak, 03.04.2018, 410-01/18-01/96

Davatelj: Porezna uprava

pip - 12.2017, str. 52
Elektroničke usluge korištenjem jedinstvenog portala Porezne uprave
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Poduzetnicima koji obavljaju gospodarsku djelatnost Porezna je uprava omogućavala korištenje mnogih e usluga putem sustava elektroničkih usluga ePorezna Međutim ...

Mišljenja
Mogućnost izdavanja uporabne dozvole u slučaju neriješenih imovinsko-pravnih odnosa
Ponedjeljak, 19.06.2017, 360-01/17-02/324

Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

pip - 5.2017, str. 22
Odgovornost odvjetnika za due diligence
Autori: Mr. sc. Branko SKERLEV , dipl. iur.
Zvonimir BUZATOVIĆ , mag. iur.

Autori u članku obrađuju odgovornost odvjetnika za due diligence a pojam znači detaljno upoznavanje preispitivanje i vrednovanje svih aspekata ...

pip - 4.2017, str. 135
Inozemna sudska praksa i stajališta

Porezno i bilančno pravo Prekogranično spajanje preuzimanjem utaja ili izbjegavanje plaćanja poreza na revalorizacijsku pričuvu Zaštita osobnih podataka pravo društava ...

pip - 1.2017, str. 77
Statusne promjene trgovačkih društava (II.)
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.

U prvome dijelu ovoga članka u prošlom broju ovoga časopisa prikazani su instituti pripajanja i spajanja društava kapitala te ...

pip - 12.2016, str. 51
Statusne promjene trgovačkih društava (I.)
Autor: Vesna BULJAN, dipl. iur.

Autorica u ovome članku općenito objašnjava bitna pitanja vezana uz institut statusnih promjena trgovačkih društava kapitala zatim detaljnije razmatra ...

Sudska praksa
Sudski izvanparnični postupci
Ponedjeljak, 14.11.2016.

Visoki trgovački sud Republike Hrvatske

pip - 11.2016, str. 107
Domaća sudska praksa

Obvezno pravo Valuta obveze čl 22 ZOO a 05 Kada dužnik kao rezident treba u inozemstvu vjerovniku kao nerezidentu izvršiti ...

pip - 11.2016, str. 61
Privremeni boravak stranaca - sudska praksa
Autor: Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.

Autorica u članku daje prikaz normativnog uređenja privremenog boravka stranaca u RH budući da je privremeni boravak stranaca u ...

Mišljenja
Ulaganje u financijske instrumente povezane osobe
Ponedjeljak, 26.09.2016, 410-01/16-01/1724

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Kupnja minuta za savjete i za NEPRETPLATNIKE
Srijeda, 29.06.2016.

Za sve korisnike zainteresirane za naše stručne telefonske savjete a koji NISU NAŠI PRETPLATNICI uveli smo mogućnost KUPNJE TELEFONSKIH MINUTA ...

pip - 10.2015, str. 63
Učinci statusnih promjena javnih ustanova na radnopravni status zaposlenika
Autor: Dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ, mag. iur.

Autor u ovome članku na zanimljiv i detaljan način razmatra pitanja u vezi sa statusnim promjenama javnih ustanova općenito te ...

rrif - 9.2015, str. 188
Prijenos gospodarske cjeline - obrta „dobitaša” u d.o.o.
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.

Dobitaši obrtnici i slobodna zanimanja te druge fizičke osobe obveznici poreza na dobitak često postavljaju pitanje je li moguće ...

Mišljenja
Uputa za primjenu prijenosa porezne obveze prilikom obavljanja građevinskih usluga
Ponedjeljak, 29.09.2014, 410-19/14-01/241

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Tuzemni prijenos porezne obveze – građevinske usluge
Srijeda, 02.07.2014, 410-01/14-01/633

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Porez na dodanu vrijednost u graditeljskoj djelatnosti
Ponedjeljak, 29.07.2013, 410-19/13-01/271

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 4.2013, str. 58
Porez na dobitak nakon ulaska u Europsku uniju
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.

Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju tj 1 srpnja ove godine promijenit će se sustav oporezivanja dobitka u dijelu koji ...

rrif - 1.2013, str. 142
VII. Sastavljanje godišnje prijave poreza na dobitak za 2012. (Obrazac PD)
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.

1 Uvod 2 Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak 3 Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak 4 Dokumentacija ...

Fppn - 11.2012, str. 2
Neki aspekti provedbe Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.

Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Nar nov br 108 12 dalje Zakon ima dva cilja i gotovo identičnu ...

rrif - 11.2012, str. 27
Računovodstvo spajanja društava s ograničenom odgovornošću
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.

U RRiF u br 09 12 pisali smo o pravnom računovodstvenom i poreznom motrištu pripajanja društava s ograničenom odgovornošću U ...