Mogućnost izdavanja uporabne dozvole u slučaju neriješenih imovinsko-pravnih odnosa

Datum: 19.06.2017, Ponedjeljak
Klasa: 360-01/17-02/324
Davatelj: Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

Povodom vašeg upita o mogućnosti izdavanja uporabne dozvole za kako navodite izgrađeni vodoopskrbni cjevovod u slučaju u kojem postupci izvlaštenja pokrenuti u svrhu nepotpunog izvlaštenja osnivanja prava služnosti nisu završeni odnosno imovinsko pravni odnosi za predmetnu građevinu nisu u tom smislu riješeni obavještavamo vas da nezavršeni postupci izvlaštenja započeti radi ustanovljenja služnosti na nekretnini u slučaju u kojem se za građenje građevine ne formira građevna čestica već se određuje obuhvat zahvata u prostoru što je slučaj za građevinu cjevovoda sukladno odredbi članka 17 stavka 2 Pravilnika o obveznom sadržaju idejnog ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja