Privremeni boravak stranaca - sudska praksa

Časopis: Pravo i porezi - 11.2016
Članak:
Privremeni boravak stranaca - sudska praksa
Stranica:
61.
Autor/i:
Franciska DOMINKOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Autorica u članku daje prikaz normativnog uređenja privremenog boravka stranaca u RH, budući da je privremeni boravak stranaca u RH uređen najvećim dijelom Zakonom o strancima (Nar. nov., br. 130/11. i 74/13., dalje: ZOS) i pripadajućim podzakonskim aktima. U članku se iznosi i relevantna sudska praksa koje se odnosi na pojedinu svrhu za koju se može izdati dozvola za privremeni boravak.

1. Uvod
2. Svrhe u koje se privremeni boravak može odobriti
3. Uvjeti za odobrenje privremenog boravka
4. Podnošenje zahtjeva za privremeni boravak
5. Odlučivanje o zahtjevu za odobrenjem privremenog boravka
6. Rok važenja privremenog boravka
7. Produljenje privremenog boravka
8. Privremeni boravak u svrhu spajanja obitelji
9. Privremeni boravak u svrhu srednjoškolskog obrazovanja
10. Privremeni boravak u svrhu studiranja
11. Privremeni boravak u svrhu znanstvenog istraživanja
12. Privremeni boravak iz humanitarnih razloga
13. Privremeni boravak u druge svrhe
14. Dozvola boravka i prijava boravka
15. Prestanak privremenog boravka
16. Privremeni boravak državljanina države članice Europskoga gospodarskog prostora (u nastavku: EGP) i članova njihovih obitelji
17. Boravak državljana trećih država koji imaju odobren stalni boravak u drugoj državi članici EGP-a i članova njihovih obitelji

Hashtags: