Primjena Zakona o radu i pravilnici kojima se uređuje rad putem digitalnih radnih platformi

Datum: 06.12.2023, Srijeda
Klasa: 011-02/23-01/16
Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Nastavno na Vaš dopis od 24 studenoga 2023 kojim iznosite svoje komentare i prijedloge vezano za novo pravno uređenje koje će stupiti na snagu 1 siječnja 2024 godine te kojim postavljate određena pitanja oko primjene zakonskih odredbi kojima se uređuje rad putem digitalnih radnih platformi u nastavku se očitujemo redom prema zaprimljenim pitanjima 1 Primjena odredbi Zakona o radu o digitalnim radnim platformama isključivo na subjekte iz dvije djelatnosti Zahvaljujući upravo izrazito visokom stupnju suradnje digitalnih radnih platformi s Ministarstvom rada mirovinskog sustava obitelji i socijalne politike kako tijekom izrade relevantnih odredbi Zakona o radu tako i tijekom pripreme dva podzakonska akta koji uskoro trebaju biti doneseni Hrvatska je postala vodeća europska država po cjelovitom uređenju novog oblika rada koji se zasniva na korištenju digitalne tehnologije Podloga zakonskom rješenju je bio Prijedlog direktive o poboljšanju radnih uvjeta u radu putem digitalnih platformi kojim se također namjerava na cjelovit način regulirati rad koji se obavlja korištenjem digitalne radne platforme odnosno svake one internetske platforme kojoj je organizacija rada koju obavljaju pojedinci nužna i osnovna komponenta a ne tek manja i isključivo pomoćna Takva obilježja poslovanja moguća su u nizu uslužnih djelatnosti ne samo u uslugama dostave i autotaksi prijevoza Stoga neovisno o tome što na hrvatskom tržištu rada trenutno pretežito djeluju upravo digitalne radne platforme koje se bave sa spomenute dvije djelatnosti namjera je bila osuvremeniti radno zakonodavstvo u Hrvatskoj i omogućiti svim onim internetskim platformama koje će potpadati pod zakonsku definiciju digitalne radne platforme transparentan rad i korištenje fleksibilnih mogućnosti koje samo za rad putem digitalnih radnih platformi omogućuju nove odredbe Zakona o radu npr mogućnost sklapanja ugovora o radu po pozivu poslodavca Skrećemo pažnju da u nadležnosti ministarstva za rad nisu internetske platforme koje samo spajaju ponudu i potražnju bez da i organiziraju rad pojedinca kako je gore navedeno Stoga je i korištenje novog informacijskog sustava Jedinstvena elektronička evidencija rada sustav JEER namijenjeno upravo i samo digitalnim radnim platformama Slijedom navedenog odgovaramo i na posebno upućeno pitanje da će se određena aplikacija smatrati digitalnom radnom platformom ako se sukladno članku 221 c Zakona o radu bude radilo o fizičkoj ili pravnoj osobi koja pruža usluge koje se na zahtjev primatelja usluge pružaju korištenjem digitalne tehnologije a u okviru organizacije rada u kojem fizičke osobe posao obavljaju na daljinu pomoću elektroničkog sredstva internetska stranica mobilna aplikacija i sl ili izravno na određenoj lokaciji Istom zakonskom definicijom vodit će se i Državni inspektorat u određivanju primjenjuje li se Zakon o radu na pojedinu aplikaciju U odnosu na zahtjev da ovo Ministarstvo dostavi popis digitalnih platformi koje će od 1 siječnja 2024 godine morati primjenjivati odredbe članka 221 a do 221 p Zakona o radu navodimo da upravo zbog nepostojanja registra kojeg sada uspostavljamo nismo u mogućnosti dostaviti takav popis No nakon što sustav JEER profunkcionira i ciljane platforme se upišu u Registar takvi će Vam dodaci biti poznati 2 Rok za tehničku implementaciju Naglašavamo da tehnička specifikacija koja je digitalnim radnim platformama dostavljena u rujnu 2023 godine sadržajno u potpunosti odgovara setu podataka za koji je dogovoreno da ga platforme unose u sustav JEER a također odgovara i načinu iskazivanja podataka što je upravo prilagođeno jasno artikuliranim zahtjevima samih platformi npr prijevodi na engleski jezik i sl Jedino što trenutno nije dio tehničke specifikacije kojom platforme raspolažu jest set podataka o isplatama za koje je dogovoreno da će se naknadno početi unositi u sustav JEER Napominjemo da je sukladno zajednički postignutom dogovoru platformama dostavljena tehnička dokumentacija za spajanje na testnu okolinu te nakon određenih tehničkih poteškoća koje su na obostrano zadovoljstvo riješene testiranje integracije sustava uspješno teče Ova faza i služi tome da se sve tehničke poteškoće otklone procedure maksimalno pojasne i budu jednostavne za uporabu sve kako bi lakše već s početkom siječnja 2024 sustav JEER bio potpuno operabilan Posebno nam je zadovoljstvo što je čitav ...Da bi ste vidjeli mišljenje/stajalište trebate se pretplatiti na PiPAko ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na mišljenja