Porez na dobitak nakon ulaska u Europsku uniju

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2013
Članak:
Porez na dobitak nakon ulaska u Europsku uniju
Stranica:
58.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:

Nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, tj. 1. srpnja ove godine, promijenit će se sustav oporezivanja dobitka u dijelu koji se odnosi na spajanje, podjelu, djelomičnu podjelu, prijenos imovine i zamjenu dionica trgovačkih društava iz različitih država članica EU u skladu sa Smjernicom 90/434/EEZ i 2005/19/EZ. Osim toga, mijenja se sustav oporezivanja kamata i autorskih naknada odnosno dividendi i udjela u dobitku između povezanih društava različitih država članica EU prema Smjernici 2003/49/EZ. U ovom članku obrađujemo te novosti.

1. Uvod
2. Oporezivanje isplate kamata i autorskih naknada između povezanih društava u različitim državama članicama EU (zajednički sustav oporezivanja)
3. Oporezivanje dividende i udjela u dobitku u različitim državama članicama EU (zajednički sustav oporezivanja)
4. Porez na dobitak pri spajanju, podjeli, prijenosu imovine i zamjeni dionica nakon ulaska u EU   

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi, #PorezPoOdbitku