Statusne promjene trgovačkih društava (I.)

Časopis: Pravo i porezi - 12.2016
Članak:
Statusne promjene trgovačkih društava (I.)
Stranica:
51.
Autor/i:
Vesna BULJAN, dipl. iur.
Sažetak:

      Autorica u ovome članku općenito objašnjava bitna pitanja vezana uz institut statusnih promjena trgovačkih društava kapitala, zatim detaljnije razmatra pripajanje i spajanje dioničkih društava, pripajanje dioničkog društva društvu s ograničenom odgovornošću, pripajanje društva s ograničenom odgovornošću dioničkom društvu te prekogranična pripajanja i spajanja.

1. Uvod
2. Pripajanje i spajanje društava kapitala - općenito
3. Prekogranična pripajanja i spajanja (čl. 549.a – 549.k)

Hashtags:
#Pravo