JOPPD u slučaju spajanja i pripajanja poslodavca

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 11.2020
Članak:
JOPPD u slučaju spajanja i pripajanja poslodavca
Stranica:
86.
Autor/i:
Sandra PEZO , dipl. oec.
Sažetak:

      Ako je propisom ili ugovorom o spajanju i pripajanju utvrđeno da jedan poslovni subjekt (trgovačko društvo, agencija, zavod, fond, institut, zaklada i/ili druga pravna osoba s javnim ovlastima) prestaje s radom, a drugi poslovni subjekt preuzima poslove ukinutoga poslovnog subjekta, tada on preuzima zatečene i zaposlene radnike sa svim pravima i obvezama koje za te zaposlenike proizlaze iz postojećih ugovora o radu, kolektivnih ugovora, pravilnika o radu i drugih izvora prava. Tko ima obvezu obračuna, obustave i uplate javnih davanja prema plaći za zaposlene i na koji način, opisuje se u tekstu.

  1. Prava radnika u slučaju spajanja i pripajanja pravnih osoba – promjena poslodavaca
  2. Obračun plaće za zadnji mjesec rada kod poslodavca koji je prestao postojati
  3. Korištenje osobnog odbitka
  4. Godišnji obračun poreza na dohodak
  5. Podnošenje Obrasca JOPPD za plaću koja je ostvarena kod poslodavca koji je prestao postojati
Hashtags:
#JOPPD, #Plaće, #Razdvajanje, #Spajanje, #TroškoviOsoblja