Porezno i računovodstveno motrište pripajanja društva s ograničenom odgovornošću

Časopis: Pravo i porezi - 7.2017
Članak:
Porezno i računovodstveno motrište pripajanja društva s ograničenom odgovornošću
Stranica:
5.
Autor/i:
Autori: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Pripajanje društva s ograničenom odgovornošću, kao jedna od mogućih poslovnih kombinacija, koje u stvari dovodi do prestanaka barem jednog trgovačkog društva koji su njime obuhvaćeni, konstantno se provodi praksi, što dovodi do učestalog broja upita glede tog postupka.
      Stoga autori u ovome članku razmatraju bitna pitanja vezana uz računovodstveno-porezni aspekt pripajanja društva s ograničenom odgovornošću, te neka statusno-pravna pitanja.
      Uz to se u ovome članku daje ogledni primjer ugovora o pripajanju i primjeri računovodstvenog postupanja pri prijenosu imovine pripojenog društva u društvo preuzimatelja, a na kraju se definira i porezno motrište predmetnog postupka.

1. Uvod
2. Statusno motrište pripajanja društva s ograničenom odgovornošću
3. Računovodstveno motrište pripajanja d.o.o.-a
4. Primjeri računovodstvenog praćenja pripajanja d.o.o.-a
5. Porezno motrište pripajanja
6. Ogledni primjer ugovora o pripajanju
7. Predaja financijskih i poreznih izvješća

Hashtags:
#Pravo, #ZOO