Računovodstveno i porezno motrište spajanja proračunskih ustanova

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 2.2012
Članak:
Računovodstveno i porezno motrište spajanja proračunskih ustanova
Stranica:
10.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Jedna od statusnih promjena kod ustanova je spajanje dviju ili više proračunskih ustanova u jednu novu proračunsku ustanovu. Taj proces zahtijeva odgovarajuće računovodstvene i porezne postupke. Ne smije se zaboraviti sastaviti i odgovarajuće (godišnje) financijske izvještaje. Rješidba računovodstvenog praćenja spajanja ustanova u jednu novu ustanovu, s motrišta onih ustanova koje se spajaju i one koja nastaje, dana je u ovom članku. U ovom je članku riječ o spajanju ustanova koje vode proračunsko računovodstvo.
Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo