Pripajanje društava s osvrtom na sudsku praksu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2018
Članak:
Pripajanje društava s osvrtom na sudsku praksu
Stranica:
169.
Autor/i:
Autori: Hana VELAJ, mag. iur.
Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

      Autori u ovome članku razmatraju neka statusno-pravna pitanja pripajanja trgovačkih društava. S obzirom na učestale upite u praksi, u ovome članku na zanimljiv i jezgrovit način donosimo aktualnu i recentnu sudsku praksu naslovljenog instituta.

1. Uvod
2. Pojam
3. Zakonska osnova
4. Bitne odrednice pripajanja
5. Sudska praksa
6. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Pravo