Odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom u pogonu kao opasnom stvari

Časopis: Pravo i porezi - 7.2021
Članak:
Odgovornost za štetu izazvanu motornim vozilom u pogonu kao opasnom stvari
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Doc. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ
Sažetak:

Ovaj se članak bavi pitanjem moguće primjene pravila o odgovornosti na temelju objektivne i subjektivne odgovornosti za štetu izazvanu motornim vozilom u pogonu kao opasne stvari. Pri tome se upućuje i na određene dvojbe koje bi ta pravila mogla prouzročiti. Riječ je o materiji uređenoj odredbama čl. 1068. – 1072. ZOO-a, koja sadržava pravila o odgovornosti za štetu trećima i međusobnoj odštetnoj odgovornosti vlasnika motornih vozila. Posebna je pozornost posvećena analizi definicija pojedinih pojmova koji su sadržani u tim zakonskim odredbama, kao što su motorno vozilo, prikolica, motorno vozilo u pogonu, neovlašteni korisnik motornog vozila i oštećenici koji se ne smatraju trećim osobama. Analiziraju se i mogućnosti primjene različitih vrsta i broja egzoneracijskih razloga u posebnim slučajevima objektivne odgovornosti za štetu izazvanu motornim vozilom u pogonu.

  1. Uvodno o opasnim stvarima
  2. Motorno vozilo u pogonu kao opasna stvar
  3. Pretpostavke odgovornosti za štetu izazvanu motornim vozilom u pogonu
  4. Posebna pravila odgovornosti
  5. Zaključak
Hashtags:
#MotornoVozilo, #OdgovornostZaŠtetu, #OpasnaStvar