Posredovanje u Zakonu o obveznim odnosima

Časopis: Pravo i porezi - 2.2021
Članak:
Posredovanje u Zakonu o obveznim odnosima
Stranica:
83.
Autor/i:
Izv. prof. dr. sc. Ivan Milotić
Sažetak:

U članku se na temelju općih pravila ZOO-a prvotno obrađuje posredovanje kao činidba koja je predmet ugovora o posredovanju. Ugovor o posredovanju je zaseban imenovani ugovor u ZOO-u sa specifičnom činidbom koju posrednik obećava nalogodavcu. Ta se činidba umnogome razlikuje od laičkog ili ekonomskog poimanja posredovanja te, osim u području obveznog prava, može imati određene učinke i na poreznom području, ovisno o njezinu sadržaju. Autor propituje različite vidove posredovanja koji su uređeni u čl. 835. – 848. ZOO-a.

 1. Uvod
 2. Zakonski pojam posredovanja
 3. Posredovanje kod ugovora o posredovanju i posredovanje kao gospodarska djelatnost
 4. Ugovor o posredovanju (i posredovanje) i neki drugi ugovori iz ZOO-a
 5. Ugovor o posredovanju (i posredovanje bez uspjeha) i ugovor o djelu
 6. Posredovanje ne obvezuje nalogodavca na sklapanje ugovora
 7. Propust vođenja posredničkog dnevnika i lista
 8. Posredovanje za obje strane
 9. Posrednik i treća osoba
 10. Provizija i troškovi
 11. Zaključak
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Posredovanje, #Pravo, #ZakonOObveznimOdnosima