Raskid ugovora


Predmet: Radi se o dva ugovora (ugovoru o kupoprodaji nekretnina i ugovoru o uređenju međusobnih odnosa,) u jednom aktu. Raskidom ugovora o kupoprodaji zbog neisplate kupoprodajne cijene od strane kupca, nije raskinut i ugovor o uređenju međusobnih odnosa.

Broj presude: Rev 645/2018-2, od 15. srpnja 2021., od 11.07.2022

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

U konkretnom slučaju kada se ima u vidu cjeloviti sadržaj ugovora o kupoprodaji nekretnina od 4 listopada 2010 razvidno je da je isti sklopljen između D D 1 kao prodavateljice i tuženika kao kupca u odnosu na prodaju nekretnina u k o K koje su bile predmet nasljeđivanja u ostavini iza pok D D 2 te tužiteljice kao suugovarateljice vjerovnice Iz sadržaja ugovora proizlazi da su u okviru istoga D D 1 i tužiteljica uredile i međusobne odnose u vezi nasljeđivanja iza pok D D 2 da se tim ugovorom D D 1 obvezala isplatiti tužiteljici iznos od 75 000 00 eura u protuvrijednosti u kunama dospijeće kojeg je jednako dospijeću isplate prodajne cijene od strane kupca da se tužiteljica odrekla nasljedstva i kod potpisa ugovora predala D D 1 izjavu o odricanju od nasljedstva iza pok oca te izjavila da nema daljnjih potraživanja spram D D 1 po bilo kojem pravnom osnovu osim onih iz tog ugovora Ugovor o kupoprodaji nekretnina od 4 listopada 2010 je D D 1 raskinula budući da kupac tuženik nije isplatio kupoprodajnu cijenu niti u naknadnom primjerenom roku Prema odredbi članka 360 Zakona o obveznim odnosima Narodne novine broj 35 05 i 41 08 dalje ZOO u dvostranim ugovorima kad jedna strana ne ispuni svoju obvezu druga strana može ako nije što drugo određeno zahtijevati ispunjenje obveza ili pod uvjetima određenim zakonom raskinuti ugovor prostom izjavom ako raskid ugovora ne nastupa ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu