Sporazum o prestanku ugovora o radu


Predmet: U okolnostima kada radnik dostavi pisanu ponudu poslodavcu u kojoj predlaže sporazumni prestanak radnog odnosa, a poslodavac istu svojom izjavom volje u pisanim obliku prihvati i koju odmah dostavi radniku, tada je zaključen ugovor o sporazumnom prestanku radnog odnosa.

Broj presude: Rev 908/2020-3, od 9. veljače 2021., od 11.10.2021

Sud: Vrhovni sud Republike Hrvatske

Iz utvrđenja nižestupanjskih sudova proizlazi da su tužitelji 14 svibnja 2010 potpisali Izjave kojima traže raskid radnog odnosa uz mogućnost korištenja godišnjeg odmora za 2010 te su isti dan tužiteljima uručeni Sporazumni raskidi radnog odnosa datiran s 17 svibnja 2010 Također je pravomoćnom presudom Općinskog suda u Rijeci poslovni broj P 1119 14 67 od 18 ožujka 2016 utvrđeno da Izjave tužitelja od 14 svibnja 2010 nisu ništetne Iz navedenog proizlazi da su tužitelji zatražili sporazumni raskid radnog odnosa s mogućnošću korištenja godišnjeg odmora što je tuženik potpisivanjem Sporazumnog raskida radnog odnosa koji je uručen tužiteljima 14 svibnja 2010 i prihvatio Sporazum o prestanku ugovora o radu mora biti zaključen u pisanom obliku sukladno čl 105 Zakona o radu Narodne novine broj 149 2009 dalje ZR ali sam sporazum ne mora biti u obliku jednog dokumenta potpisanog od obje ugovorne strane Naime u okolnostima kada radnik dostavi pisanu ponudu ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu