Upute potrošačima o postupku jednostranog raskida ugovora

Časopis: Pravo i porezi - 11.2022
Članak:
Upute potrošačima o postupku jednostranog raskida ugovora
Stranica:
32.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Prije nego li potrošač s trgovcem sklopi ugovor na daljinu ili ugovor izvan poslovnih prostorija, trgovac ga mora na jasan i razumljiv način, između ostaloga, obavijestiti o uvjetima, rokovima i postupku ostvarivanja prava na jednostrani raskid tog ugovora. U listopadu ove godine na snagu je stupio novi Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija.

  1. Uvod
  2. Upute za jednostrani raskid ugovora
  3. Primjerak obrasca o jednostranom raskidu ugovora
  4. Umjesto zaključka
Hashtags:
#JednostraniRaskidUgovora, #ZakonOZaštitiPotrošača, #ZaštitaPotrošača