Isticanje cijena prema novom Zakonu o zaštiti potrošača

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2022
Članak:
Isticanje cijena prema novom Zakonu o zaštiti potrošača
Stranica:
160.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Trgovac mora istaknuti svotu maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda koje nudi i prodaje na tržištu te se pridržavati tako istaknutih cijena. Osim tih cijena, ne smiju se isticati druge cijene, osim u slučaju obavljanja posebnih oblika prodaje. Kako trgovci trebaju istaknuti cijene roba koje prodaju odnosno usluga koje pružaju prema odredbama novog Zakona o zaštiti potrošača, posebice kod obavljanja posebnog oblika prodaje, objašnjeno je u ovom članka.

  1. Uvod
  2. Isticanje cijena i obveza pridržavanja istaknutih cijena
  3. Posebni oblici prodaje
  4. Primjena pravila o isticanju cijena kod odobravanja popusta na proizvode
Hashtags:
#AkcijskaProdaja, #IsticanjeCijena, #Popusti, #PosebniObliciProdaje, #Rasprodaja, #UvjetiProdaje, #ZakonOZaštitiPotrošača, #ZaštitaPotrošača