Raskid ugovora - tabularna isprava


Predmet: Nakon raskida ugovora o kupoprodaji ne može se s uspjehom zahtijevati izdavanje tabularne izjave radi povrata vlasništva na nekretnini.

Broj presude: Gž-1041/2021-2, od 11. studenog 2021., od 14.02.2022

Sud: Županijski sud u Bjelovaru

Naime polazeći od utvrđenih i između stranaka nespornih činjenica da je pravomoćnom presudom Općinskog građanskog suda u Zagrebu poslovni broj Ps 09 od 2011 nadomješten ugovor o otkupu stana kojim se tuženik kao kupac obvezao tužitelju kao prodavatelju na ime otkupne cijene stana u Z isplatiti odjednom iznos od kn u roku od 8 dana od pravomoćnosti presude dok je tužitelj kao prodavatelj ovlastio tuženika da na temelju tog ugovora a po uplati cijene iz čl 2 ugovora bez svakog daljnjeg pitanja i odobrenja ishodi u zemljišnim knjigama na svoje ime i u svoju korist uknjižbu prava vlasništva predmetnog stana odnosno da položi taj ugovor u knjigu položenih ugovora koja se vodi kod Općinskog građanskog suda u Zagrebu da je tuženik upisan kao vlasnik predmetnog stana u knjizi položenih ugovora T broj poduloška da je tužitelj stavio izvan snage potvrdu od nakon što je utvrdio ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu