Visina pričuve za poslovne prostore


Predmet: Ako stambena zgrada nije etažirana udio suvlasnika posebnog dijela nekretnine u troškovima upravljanja određena je na način da visina udjela odgovara udjelu korisne površine stana ili druge samostalne prostorije koja je u njegovom vlasništvu.

Broj presude: Gž-1015/2021-2, od 23. studenog 2022., od 10.02.2023

Sud: Županijski sud u Rijeci

Predmet spora je zahtjev tužitelja za isplatu doprinosa na ime zajedničke pričuve za pet poslovnih prostora u vlasništvu tužene S obzirom da u zgradi R nije utvrđena vrijednost posebnih dijelova a shodno tome ni idealni suvlasnički dijelovi zajedničkih dijelova zgrade to je odnose vlasnika etažnih cjelina na zajedničkim dijelovima zgrade potrebno razmotriti kroz prijelazne i završne odredbe ZV a čl 374 do 387 Odredbom čl 380 st 1 ZV a propisano je da sredstva zajedničke pričuve suvlasnici su dužni uplaćivati ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu