O poljoprivrednom zemljištu označenom šumskim (i drugim problemima poljoprivrednog zemljišta u RH)

Časopis: Pravo i porezi - 11.2020
Članak:
O poljoprivrednom zemljištu označenom šumskim (i drugim problemima poljoprivrednog zemljišta u RH)
Stranica:
59.
Autor/i:
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Sažetak:

Autor u članku razmatra izazove sustavnog uređenja i okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta u svrhu oživljavanja poljoprivredne proizvodnje u RH s posebnim osvrtom na mogućnosti promjene statusa poljoprivrednog zemljišta koje je kroz šumsko-gospodarske osnove označeno šumskim.

1. Uvodni osvrt

2. Osnovni ciljevi ovog osvrta

3. Općenito o poljoprivrednom zemljištu u RH

4. O šumskom zemljištu

5. Izdvajanje šumskog zemljišta u svrhu poljoprivredne uporabe

6. Problem procjena troškova privođenja namjeni

7. Komasacija državnog zemljišta

8. Digitalna poljoprivreda – ogroman korak naprijed

9. Zaključne napomene

 

 

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Komasacija, #PoljoprivrednoZemljište, #Pravo, #PromjenaStatusaPoljoprivrednogZemljišta, #ŠumskoZemljište