Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 11.2020
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
101.
Autor/i:
Sažetak:

Prez na dodanu vrijednost

  • Porezni tretman testiranja na COVID-19

Prez na promet nekretnina

  • Osobni odbitak u potvrdi o javnim davanjima sukladno sudskoj presudi
  • Podmirivanje troškova prehrane radnicima – paušalno ili u svoti od 12.000,00 kn godišnje

Drugi porezi, pristojbe i davanja

  • Tumačenje pojma – čelnik poreznog tijela, prilikom primjene odredbi Općeg poreznog zakona
  • Zastara utvrđivanja poreza na dohodak od iznajmljivanja
  • Plaćanje poreza na potrošnju

 

Hashtags: