Odluke Stožera civilne zaštite RH i pravna (ne)sigurnost – od kada one zapravo obvezuju adresate?

Časopis: Pravo i porezi - 11.2020
Članak:
Odluke Stožera civilne zaštite RH i pravna (ne)sigurnost – od kada one zapravo obvezuju adresate?
Stranica:
25.
Autor/i:
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Sažetak:

U članku se pruža osvrt na neodrživu praksu zamijećenu u određenom broju odluka Stožera civilne zaštite RH, a koja se sastoji u tome da se u završnim odredbama uvodi pojam „početak primjene“, da se određuje da pravni učinci nekog pravila nastaju prije njegove pravilne objave u službenom glasilu i, napokon, to da odluke Stožera stupaju na snagu danom donošenja (pa samim time imaju povratno djelovanje). Naznačeni problemi često se susreću i u drugim vrstama podzakonskih općih akata u RH pa se u ovome članku čitatelja upućuje na tu problematiku.

1. U čemu se za adresata sastoji problem?

2. Dva primjera spornih odluka Stožera civilne zaštite RH

3. Neodrživost razlikovanja između „početka primjene“ i „stupanja na snagu“ u općim aktima u RH, pa tako i u odlukama Stožera civilne zaštite RH

4. Objava odluke Stožera civilne zaštite RH u Narodnim novinama nakon tzv. „početka primjene“

5. Stupanje na snagu odluke Stožera civilne zaštite RH „danom objave“ u Narodnim novinama

6. Kako tumačiti obvezatnost za adresata? Što adresat treba činiti glede pogrešnih odluka Stožera civilne zaštite RH?

7. Zaključak – širi društveni i pravni problem

Hashtags:
#OdlukeStožeraCivilneZaštite, #PočetakPrimjeneOdluke, #Pravo, #RetroaktivnoDjelovanje, #StožerCivilneZaštite