Jezik u pravu

Časopis: Pravo i porezi - 11.2020
Članak:
Jezik u pravu
Stranica:
100.
Autor/i:
Autori: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ
Domagoj PERANIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

1. Unos i uvoz

2. Preciznost pravnog izričaja

3. Pročišćavanje, kodifikacija i preinačavanje zakonodavnog akta EU-a

4. Sporazum u obliku razmjene pisama

 

Hashtags: