Zastara restitucijskih zahtjeva koji nastaju kao posljedica ništetnosti pravnog posla

Časopis: Pravo i porezi - 11.2020
Članak:
Zastara restitucijskih zahtjeva koji nastaju kao posljedica ništetnosti pravnog posla
Stranica:
36.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Andrija ERAKOVIĆ
Sažetak:

U članku autor analizira pravno shvaćanje Građanskog odjela Vrhovnog suda RH Su-IV-47/2020-2 u kojemu se određuje kada počinje teći zastarni rok kod restitucijskog zahtjeva koji je podnesen kao posljedica pravomoćnog utvrđenja ništetnosti ugovora. Osim pravne analize toga shvaćanja i instituta koji se u njemu spominju, autor iznosi i vlastito mišljenje o održivosti takva shvaćanja u kontekstu hrvatskog prava i pravne prakse Suda EU-a.

1. Pravno shvaćanje Vrhovnog suda RH

2. Općenito o zastari

3. Zastara tražbina koje nastaju kao posljedica ništetnosti ugovora

4. Mogući razlozi (motivi) za donošenje Pravnog shvaćanja

5. Procesnopravne posljedice Pravnog shvaćanja

6. Učinak Pravnog shvaćanja na zastaru zahtjeva za zateznim kamatama

7. Pravno shvaćanje VSRH-a i presuda Europskog suda od 9. srpnja 2020. godine u spojenim predmetima C-698/18 i 699/18

8. Zaključak

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #NištetnostPravnogPosla, #OdlukeVrhovnogSuda, #PravniPoslovi, #Pravo, #RestitucijskiZahtjevi, #Ugovori, #ZastarniRok