EU Direktiva 2019/1 – programi pokajnika, suradnja između tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i njihova uloga pred nacionalnim sudovima te upotreba informacija i korištenje dokaza

Časopis: Pravo i porezi - 11.2020
Članak:
EU Direktiva 2019/1 – programi pokajnika, suradnja između tijela za zaštitu tržišnog natjecanja i njihova uloga pred nacionalnim sudovima te upotreba informacija i korištenje dokaza
Stranica:
95.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Mirta KAPURAL , dipl. iur.
Sažetak:

U ovome članku predstavit će se daljnje odredbe tzv. ECN+ Direktive kao nastavak na stručni članak objavljen u broju 10 našega časopisa.
Članak započinje predstavljanjem posebnog poglavlja Direktive posvećenog pokajničkim programima za oslobođenje ili smanjenje sankcija za tajne kartele s namjerom povećanja ujednačenosti primjene tih programa za poduzetnike – pokajnike na razini EU-a.
Nadalje, razmatraju se odredbe Direktive o uzajamnoj pomoći i suradnji nacionalnih tijela za zaštitu tržišnog natjecanja kada vode postupke primjenom čl. 101. ili 102. UFEU-a.
Naposlijetku se opisuju ograničenja u pogledu upotrebe informacija i korištenje dokaza prema Direktivi. Predstavljene odredbe Direktive stavljaju se u kontekst postojećih hrvatskih propisa i potrebe za njihovom izmjenom radi preuzimanja Direktive u nacionalno zakonodavstvo.

1. Uvod

2. Programi pokajnika za tajne kartele

3. Uzajamna pomoć tijela za zaštitu tržišnog natjecanja

4. Uloga nacionalnih tijela za tržišno natjecanje pred nacionalnim sudovima

5. Uvid stranaka u spis predmeta i dopuštenost dokaza

6. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #PravoEU, #ProgramiPokajnika, #TajniKarteli