Plaće po sudskoj presudi ili nagodbi tijekom sudskog postupka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2022
Članak:
Plaće po sudskoj presudi ili nagodbi tijekom sudskog postupka
Stranica:
72.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Doprinosi i porez na dohodak iz plaća koje se isplaćuju po sudskoj presudi, nagodbi tijekom sudskog postupka, nagodbi sklopljenoj s nadležnim državnim odvjetništvom u postupcima za mirno rješenje spora ili nagodbi sklopljenoj u postupku mirenja u individualnim radnim sporovima prema zakonu kojim je uređen postupak mirenja te u postupcima pred nadležnim službeničkim sudovima, obračunavaju se na način i po stopama koje su bile propisane i koje su se primjenjivale u razdoblju kada su te plaće trebale biti isplaćene.

Uvjet za takav obračun doprinosa i poreza na dohodak je da su plaće utužene u bruto-svoti, što znači da sadržavaju doprinose za mirovinsko osiguranje u I. i u II. stupu, koji se smatraju doprinosima iz plaće, porez na dohodak i prirez te neto-svotu plaće.

  1. Temeljne zakonske odredbe koje se odnose na isplatu utuženih plaća
  2. Mogućnost korištenja osobnog odbitka kod isplate utuženih plaća
  3. Porezni položaj zateznih kamata na zakašnjelo plaćanje doprinosa i poreza na dohodak
  4. Primjeri obračuna i isplate utuženih plaća
  5. Kako postupiti s utuženim neoporezivim primitcima
Hashtags:
#Nagodba, #ParničniPostupak, #PlaćePoSudskojPresudi, #RadniSpor, #ZatezneKamate