Oslobođenje obveze plaćanja zatezne kamate


Predmet: Pogrešno tuženik ustraje da ne postoji njegova obveza platiti zakonsku zateznu kamatu tužitelju s obzirom na odredbe Zakona o interventnim mjerama te mišljenja Ministarstva pravosuđa i Ministarstva financija. Ovo jer se odredbe navedenih Zakona ne odnose na tražbine o kojima se još odlučuje u parničnom postupku, već samo na tražbine koje su dospjele i u vezi kojih su u tijeku bilo ovršni bilo stečajni postupci.

Broj presude: Gž R-646/2021-2, od 6. svibnja 2021., od 13.09.2021

Sud: Županijski sud u Zagrebu

Predmet ovoga postupka u trenutku podnošenja tužbe bio je zahtjev tužitelja za isplatu prigodne naknade za Uskrs 2020 na temelju čl 92 st 1 Kolektivnog ugovora za radnike Hrvatskih šuma Nar nov 37 18 u iznosu od ukupno 1 500 00 kn s pripadajućom zateznom kamatom a kako je tijekom postupka tuženik utuženu glavnicu platio u dva navrata 15 lipnja 2020 iznos od 750 00 kn i isti iznos 15 prosinca 2020 ostalo je za odlučiti o zahtjev za isplatu zatezne kamate na te plaćene iznose kao i o zahtjevu za naknadu troškova parničnog postupka Odlučujući o tom dijelu zahtjeva sud prvoga stupnja pošao je od utvrđenja da je Uskrs 2020 bio 12 travnja 2020 kada je i nastala obveza isplate u smislu čl 92 KU a pa da kako utuženi iznos glavnice nije do tada plaćen već je plaćen sa zakašnjenjem u dva jednaka dijela i to 15 lipnja 2020 i 15 prosinca 2020 da je tuženik u obvezi za period od 13 ...Detaljnije možete vidjeti ako se pretplatite na časopis Pravo i Porezi.Ako ste pretplatnik upišite svoje korisničko ime i zaporku


Povratak na sudsku praksu