Nerecipročni prihodi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2023
Članak:
Nerecipročni prihodi
Stranica:
70.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sažetak:

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s nerecipročnim prihodima koji se prema odluci neprofitne organizacije mogu uključiti u prihode toga izvještajnog razdoblja iako su naplaćeni nakon izvještajnog razdoblja za koje se podnosi obračun.

  1. Nerecipročni prihodi koji su naplaćeni nakon izvještajnog razdoblja, a uključuju se u prihode izvještajnog razdoblja
Hashtags:
#NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo, #NerecipročniPrihodi, #OdgođeniPrihodi