Otpis potraživanja za prihode te otpis obveze

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 1.2020
Članak:
Otpis potraživanja za prihode te otpis obveze
Stranica:
30.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

     U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva objašnjavaju knjiženja otpisa potraživanja za prihode te otpis obveze prema dobavljaču. Otpis potraživanja za prihode ne mora uvijek rezultirati zaduživanjem rashoda stoga što se mora pratiti je li riječ o potraživanjima za recipročne ili nerecipročne prihode. Zaduživanju računa dobavljača stoga što se prethodno iskazana obveza neće platiti, mora se oprezno provoditi jer to može biti posljedica zastare potraživanja vjerovnika ili možda otpust duga. Riječ je, u biti, o različitim institutima iz posebnog zakona.

1. Otpis potraživanja za prihode
2. Zastarjele obveze

Hashtags:
#NeprofitneOrganizacije, #NeprofitnoRačunovodstvo, #NerecipročniPrihodi, #OtpisObveza, #OtpisPotraživanja, #Računovodstvo, #RecipročniPrihodi