Isplata nerezidentima udjela u dobitku i dividendi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2018
Članak:
Isplata nerezidentima udjela u dobitku i dividendi
Stranica:
88.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.
Sažetak:

      Pri isplati udjela u dobitku i dividendama članovima društva (fizičkim osobama) koji nisu rezidenti potrebno je konzultirati odredbe Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Primitke od dividendi i udjela u dobitku ostvarene na temelju udjela u kapitalu koje ostvaruju fizičke osobe smatraju se dohotkom od kapitala, a taj primitak ne podliježe obvezi obračuna doprinosa. Isplata dobitka u nekim slučajevima može biti i neoporeziva. Što je sve potrebno za isplatu dividende i udjela u dobitku nerezidentnim fizičkim osobama članovima tuzemnog društva, pročitajte u nastavku.

1. (Ne)oporezivanje dobitka i odluka o isplati
2. Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
3. Kako postupiti kada isplatitelj ne može primijeniti odredbe ugovora
4. Isplate udjela u dobitku i dividende nerezidentima koji dolaze iz država s kojima RH nema sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
5. Isplata neoporezive dividende i udjeli u dobitku nerezidentima

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #Porezi