Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima – fizičkim osobama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2021
Članak:
Isplata udjela u dobitku i dividenda nerezidentima – fizičkim osobama
Stranica:
97.
Autor/i:
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Pri isplati udjela u dobitku i dividendama članovima društva (fizičkim osobama) koji nisu rezidenti potrebno je konzultirati odredbe Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Primitke od dividenda i udjela u dobitku ostvarenih na temelju udjela u kapitalu koje ostvaruju fizičke osobe smatraju se dohotkom od kapitala, a taj primitak ne podliježe obvezi obračuna doprinosa. Isplata dobitka u nekim slučajevima može biti i neoporeziva. Što je sve potrebno za isplatu dividende i udjela u dobitku nerezidentnim fizičkim osobama članovima tuzemnog društva, pročitajte u nastavku.

  1. Uvod
  2. Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  3. Isplate udjela u dobitku i dividende nerezidentima koji dolaze iz država s kojima RH nema sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
  4. Isplata neoporezive dividende i udjeli u dobitku nerezidentima
Hashtags:
#DohodakOdKapitala, #IsplataDividende, #IsplataDobitka, #IsplateNerezidentima