Oporezivanje kriptovaluta porezom na dohodak

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2020
Članak:
Oporezivanje kriptovaluta porezom na dohodak
Stranica:
123.
Autor/i:
Autori: Iva ULJANIĆ ŠKREBLIN , dipl.oec.
Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Sažetak:

      Posebna vrsta financijske imovine koja je u 2017. godini dobila na velikoj popularnosti zbog velikog porasta vrijednosti je kriptovaluta, iako je bitcoin, kao najpoznatija kriptovaluta, nastao još prije desetak godina.
      U članku donosimo više o načinu utvrđivanja dohotka i načinu oporezivanja kapitalnih dobitaka po osnovi trgovanja kriptovalutama te način oporezivanja dohotka po osnovi uporabe te kriptovalute.

1. Što je BITCOIN odnosno što su kriptovalute
2. Utvrđivanje dohotka od kapitalnih dobitaka
3. Evidencija i izvješćivanje o ostvarenim kapitalnim dobicima
4. Kapitalni dobici ostvareni u inozemstvu

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #KapitalniDobitci, #KriptoValute, #Porezi