Isplata udjela u dobitku i dividendi nerezidentima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2019
Članak:
Isplata udjela u dobitku i dividendi nerezidentima
Stranica:
84.
Autor/i:
mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Primitke od dividenda i udjela u dobitku ostvarene na temelju udjela u kapitalu koje ostvaruju fizičke osobe smatraju se dohotkom od kapitala, a taj primitak ne podliježe obvezi obračuna doprinosa. Isplata dobitka u nekim slučajevima može biti i neoporeziva. Pri isplati udjela u dobitku i dividendama članovima društva (fizičkim osobama) koji nisu rezidenti potrebno je konzultirati odredbe Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Što je sve potrebno za isplatu dividende i udjela u dobitku nerezidentnim fizičkim osobama, članovima tuzemnog društva, pročitajte u nastavku.

1. (Ne)oporezivanje dobitka i odluka o isplati
2. Primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
3. Kako postupiti kada isplatitelj ne primjenjuje odredbe Ugovora
4. Isplate udjela u dobitku i dividende nerezidentima koji dolaze iz država s kojima RH nema sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja
5. Isplata neoporezive dividende i udjeli u dobitku nerezidentima

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #IsplataDividende, #IsplataDobitka, #Nerezidenti, #Porezi