Porezni položaj dividendi i udjela u dobitku isplaćenih izravno iz inozemstva fizičkim osobama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 6.2017
Članak:
Porezni položaj dividendi i udjela u dobitku isplaćenih izravno iz inozemstva fizičkim osobama
Stranica:
161.
Autor/i:
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

      Dividende i udjeli u dobitku smatraju se dohotkom od kapitala koji se oporezuje po stopi od 12 %, uvećanoj za možebitni prirez. Tako plaćeni predujam poreza smatra se konačno podmirenom poreznom obvezom. Međutim, ako se ti primitci isplaćuju iz inozemstva s osnove udjela u kapitalu društva sa sjedištem u drugoj državi, tada strani isplatitelj može prilikom isplate primijeniti odredbe Međunarodnog ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja te platiti porez po stopi određenoj tim ugovorom. U tom se slučaju konačno oporezivanje obavlja u Hrvatskoj po isteku godine na temelju podataka iskazanih u obrascu INO-DOH koji će se prvi put predati u Poreznu upravu za 2017. najkasnije do kraja siječnja 2018. godine. Više o tome pročitajte u ovom članku.

1. Uvod
2. Određivanje rezidentnosti
3. kako je prema međunarodnim ugovorima uređeno plaćanje poreza na dividende i udjele u dobitku
4. Plaćanje poreza na dividende i udjele u dobitku ostvarene u državi s kojom hrvatska ne primjenjuje ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili primjenjuje, ali porez nije obračunan u drugoj državi

Hashtags:
#Dohodak, #DohodakOdKapitala, #Porezi