Klasifikacija financijskog instrumenta kao financijske obveze ili kao vlasničkog instrumenta

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2023
Članak:
Klasifikacija financijskog instrumenta kao financijske obveze ili kao vlasničkog instrumenta
Stranica:
42.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Baldo HRELJAC, dipl. oec.
Sažetak:

Financijski instrument je ugovor koji dovodi do financijske imovine jednog subjekta i financijske obveze ili vlasničkog instrumenta drugog subjekta. Ključno pitanje kojim se bavi MRS 32 – Financijski instrumenti: prezentiranje (dalje: MRS 32) jest kako izdavatelj financijskog instrumenta određuje treba li instrument klasificirati kao vlasnički instrument ili kao financijsku obvezu. MRS 32 postavlja sljedeće pravilo: izdavatelj financijskog instrumenta klasificirat će instrument ili njegove sastavne dijelove pri početnom priznavanju kao financijsku obvezu, financijsku imovinu ili vlasnički instrument u skladu sa sadržajem ugovornog sporazuma i definicijama financijske obveze, financijske imovine i vlasničkog instrumenta. To, drugim riječima, znači da nije samo pravni oblik instrumenta taj koji determinira klasifikaciju financijskog instrument, nego to ponajprije ovisi o biti ugovornog sporazuma povezanog s instrumentom.

  1. Prezentiranje financijskih instrumenata
  2. Složeni financijski instrumenti
  3. Zaključak
Hashtags:
#FinancijskaObveza, #FinancijskiInstrument