Plaća i rad studenata

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2023
Članak:
Plaća i rad studenata
Stranica:
59.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sažetak:

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježi obračun plaće i obračun primitaka pri posredovanju pri zapošljavanju studenata. Razrada knjigovodstvenih računa pri priznavanju rashoda i obveza za plaću za rad traži njemu prilagođen obračun plaće. Prijepor nastaje stoga što se promijenio položaj jednog od doprinosa u vezi s obračunom plaće. Posredovanje pri zapošljavanju studenata je institut za kojim se često poseže u neprofitnom području. Obračun primitaka studenata na toj osnovi uređen je posebnim zakonom, pri čemu se za svaku godinu mijenja svota neto-primitka po satu rada.

  1. Dohodak od nesamostalnog rada – plaća
  2. Posredovanje pri zapošljavanju studenata
Hashtags:
#NeprofitneOrganizacije, #Plaća, #RadStudenata