Specifičnosti osnivanja i poslovanja ustanova

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2023
Članak:
Specifičnosti osnivanja i poslovanja ustanova
Stranica:
156.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.
Sažetak:

Ustanove su rasprostranjeni statusni oblik putem kojega se obavlja široko područje djelatnosti od javnog interesa. Njihovo osnivanje i djelovanje uređeno je općim zakonom te nizom posebnih zakona koji uređuju određeno javno područje u kojemu ostvaruju svoje ciljeve. One uživaju i poseban položaj u temeljnim poreznim sustavima, a njihovo računovodstvo ovisi o nizu okolnosti. U članku se objašnjavaju temeljne odredbe iz općeg zakona kojim je uređen rad ustanova bez obzira na to u kojem području djeluju, s posebnim osvrtom na imovinu i dobitak ustanove te načelni položaj u temeljnim poreznim sustavima. Ujedno se objašnjava i kada ustanove moraju primijeniti određeni računovodstveni sustav.

  1. Uvod
  2. „Vrste“ ustanova
  3. Djelatnost ustanove
  4. Tijela ustanove
  5. Javne objave
  6. Imovina i dobitak ustanove
  7. Računovodstvo
  8. Zaključak
Hashtags:
#OsnivanjeUstanove, #PoslovanjeUstanove, #Računovodstvo, #Ustanove