Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Snimka webinara
Turističke agencije-pravno i porezno motrište poslovanja, trajanje 240 min
Srijeda, 15.05.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

rrif - 5.2024, str. 184
Obračun plaća u sektoru zdravstva
Autori: Dr. sc. Domagoj DODIG , dipl. oec.
Kristina PEK , mag. admin. publ., univ. spec. admin. sanit.

S obzirom na to da su nastale značajne promjene u obračunu plaća u zdravstvenim ustanovama a sve u skladu s ...

Vijesti
Osnovnoškolske ustanove - usklađenje općih akata
Ponedjeljak, 25.03.2024.

Krajem 2023 godine mijenjan je Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi Između ostalih promjena koje su tim promjenama ...

Mišljenja
Utvrđivanje osnovice poreza na promet nekretnina (vlasništvo RH)
Petak, 15.03.2024, 410-20/23-01/269

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Stjecanje prava na godišnji odmor radnika nakon prestanka mjere suspenzije
Ponedjeljak, 04.03.2024, 110-01/24-01/44

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

pip - 3.2024, str. 44
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Na zanimljiv i detaljan način autorica u ovome članku razmatra pravni okvir utvrđivanja i uporabe dobitka ili pokrića gubitka za ...

rrif - 3.2024, str. 58
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U prilogu uz časopis RRiF br 1 24 Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2023 godinu za poduzetnike može se ...

Snimka webinara
Godišnji obračun u neprofitnom računovodstvu za 2023. godinu i aktualnosti, trajanje 150 min
Srijeda, 07.02.2024.

Autori:
Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Pror - 1.2024, str. 21
Nenamjenske donacije i vlastiti prihodi
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U proračunskom sustavu primljene nenamjenske donacije i vlastiti prihodi kako imaju poseban izvor tako imaju i posebne namjene Donesen je ...

Pitanja i odgovori
Radno vrijeme udruga u djelatnosti trgovine
Ponedjeljak, 27.11.2023.

U kojim slučajevima se na udruge primjenjuju ograničenja radnog vremena u djelatnosti trgovine kada svoje proizvode prodaju na način propisan ...

Pitanja i odgovori
Radno vrijeme prodajnih objekata koji se nalaze unutar ustanova u kulturi
Ponedjeljak, 27.11.2023.

Zakonom o trgovini propisano je da prodajni objekti koji se nalaze unutar ili su sastavni dio kulturnih ustanova i drugih ...

Pitanja i odgovori
Radno vrijeme prodajnih objekata koji se nalaze unutar vjerskih ustanova
Petak, 27.10.2023.

Zakonom o trgovini propisano je da se od općeg ograničenja rada u djelatnosti trgovine izuzimaju prodajni objekti koji se nalaze ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Četvrtak, 26.10.2023.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Kamo ide ...

Pitanja i odgovori
Ograničenje radnog vremena u djelatnosti trgovine
Srijeda, 27.09.2023.

Kako je zadnjom novelom Zakona o trgovini uređeno radno vrijeme u djelatnosti trgovine?

rrif - 9.2023, str. 133
Praksa učenika i studenata u 2023./24. godini
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Učenici strukovnih škola ali i studenti obvezni su odraditi praktičnu nastavu kao dio nastavnog programa Provedbu prakse omogućavaju im obrtnici ...

Mišljenja
Zahtjev za tumačenjem članka 94. Zakona o radu
Četvrtak, 17.08.2023, 110-01/23-01/172

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

rrif - 8.2023, str. 156
Specifičnosti osnivanja i poslovanja ustanova
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Ustanove su rasprostranjeni statusni oblik putem kojega se obavlja široko područje djelatnosti od javnog interesa Njihovo osnivanje i djelovanje uređeno ...

Mišljenja
Članak 164. Zakona o radu
Petak, 14.07.2023, 110-01/23-01/150

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Osnovna andragoška znanja
Srijeda, 05.07.2023, 115-01/23-01/50

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

pip - 7.2023, str. 74
Vršitelj dužnosti ravnatelja ustanove na temelju Zakona o ustanovama
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U ovome se članku donosi kratak osvrt na institut vršitelja dužnosti ravnatelja ustanove Riječ je o institutu koji se spominje ...

Sudska praksa
Odgovornost za naknadu štete
Ponedjeljak, 26.06.2023.

Županijski sud u Velikoj Gorici

Vijesti
Promjene plaće u zdravstvu
Ponedjeljak, 05.06.2023.

S obzirom na to da je plaća službenika i namještenika izravno povezana s koeficijentima složenosti poslova u javnim službama svaka ...

pip - 6.2023, str. 99
Domaća sudska praksa i stajališta

OBVEZNO PRAVO Naknada za nekretninu rok zastare čl 376 st 1 i 2 ZOO a Rok zastare za traženje ...

rrif - 6.2023, str. 57
Osnivanje ustanove i darovanja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se proračunskom praktikumu na računima glavne knjige daju prijedlozi bilježenja osnivanja ustanove i darovanja u i izvan općeg ...

pip - 6.2023, str. 11
Mogućnost zapošljavanja stranog državljanina u školskoj ustanovi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Predmet je ovog članka analiza važećih zakonskih mogućnosti kod zapošljavanja stranih državljana u odgojno obrazovnim ustanovama a sve zbog podkapacitiranosti ...

pip - 5.2023, str. 94
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

Redovni obvezni zdravstveni pregledi tijekom radnog vremena Ovjera kolektivnog ugovora Imenovanje osobe za zaštitu dostojanstva Rad uz isplatu mirovine ...

pip - 5.2023, str. 74
Provedba Zakona o ustanovama u kontekstu razrješenja ravnatelja školske ustanove
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Novosti u Zakonu o ustanovama unesene su u čl 39 st 2 t 5 osobito s motrišta koji utvrđuje opće ...

Mišljenja
Ravnatelj ustanove - pravo na povećanu plaću za prekovremeni rad
Četvrtak, 06.04.2023, 110-01/23-01/101

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Mišljenja
Prenošenje ugovora na novog poslodavca
Petak, 17.03.2023, 110-01/23-01/74

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

rrif - 3.2023, str. 211
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

Cilj je ovakva pregleda upozoriti osobe u javnom području koje su novosti nastale u zakonodavnom okviru koji se na njih ...

pip - 3.2023, str. 57
Prestanak ustanove
Autor: Izv. prof. dr. sc. Dragan ZLATOVIĆ

Autor u ovome članku u osnovnim crtama iznosi bitna i aktualna pitanja vezana za prestanak ustanove kao pravne osobe zastupljene ...

pip - 3.2023, str. 55
Postupak verifikacije mandata članu školskog odbora
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku daje pregled aktualne problematike u upravljačkoj strukturi najvišega kolegijalnog tijela jedne školske ustanove Kao dodatni problem u ...

Mišljenja
Darivanje krvi
Petak, 10.02.2023, 110-01/23-01/19

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

pip - 12.2022, str. 24
Provedba upravnog postupka u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

U ovom članku autor prezentira normativne okvire relevantne za provedbu upravnog postupka u redovitom poslovanju školskih ustanova U tom kontekstu ...

Nepr - 12.2022, str. 35
Udruge i ustanove u ugostiteljskoj djelatnosti i u turizmu
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Udruge i ustanove mogu obavljati ugostiteljsku djelatnost i pružati usluge u turizmu u skladu s posebnim zakonima koji uređuju poslovanje ...

rrif - 11.2022, str. 192
Poslovne obavijesti iz javnog područja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Visoko obrazovanje i znanstvena djelatnost Promjene u području zaštite potrošača način obilježavanja zgrada kućnim brojevima Promjena Zakona o lokalnim ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Srijeda, 26.10.2022.

Objavljen je broj 11 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za studeni 2022 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Bolja budućnost ...

pip - 10.2022, str. 34
O osnivanju Hrvatskog zavoda za socijalni rad, naknadama korisnicima te o evidencijama i dokumentaciji u sustavu socijalne skrbi
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Novi Zakon o socijalnoj skrbi stupio je na snagu 17 veljače 2022 godine To je temeljni propis kojim se uređuje ...

pip - 10.2022, str. 26
Vrednovanje dodatnih sposobnosti u postupku imenovanja ravnatelja - stajalište Ustavnog suda RH
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Predmet ovog članka je razmatranje sadržaja Rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske br U I 4518 2018 od 16 svibnja 2022 ...

Pitanja i odgovori
Poslovna tajna
Srijeda, 14.09.2022.

Koji se podatci mogu smatrati poslovnom tajnom?

rrif - 9.2022, str. 126
Isplate učenicima i studentima na praksi
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Učenici strukovnih škola ali i studenti obvezni su odraditi praktičnu nastavu kao dio nastavnog programa Provedbu prakse omogućavaju im obrtnici ...

rrif - 9.2022, str. 117
Stipendije i potpore za školovanje
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Stipendije ne ulaze u cenzus na temelju kojeg poslodavci mogu koristiti osobni odbitak te predstavljaju oblik novčane pomoći koji se ...

rrif - 9.2022, str. 110
Povrati pogrešno uplaćenih proračunskih prihoda
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost podmiruju javna davanja popunjavanjem naloga za plaćanje prema utvrđenim rokovima dospijeća Ako ...

Vijesti
Rad maloljetnika
Utorak, 05.07.2022.

Tijekom ljetnih mjeseci što zbog nedostatka radne snage a što zbog sezonskog obavljanja poslova poslodavci često pitaju mogu li i ...

pip - 5.2022, str. 36
Socijalne i karitativne ustanove Katoličke Crkve u Hrvatskoj
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

U RH postoji više od tisuću socijalnih i karitativnih ustanova koje pripadaju Katoličkoj Crkvi Osim njih u RH djeluje i ...

pip - 5.2022, str. 14
Specifična motrišta radnog odnosa pripravnika zaposlenog u školskoj ustanovi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

U ovom članku autor razmatra specijalnosti odredaba Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi u odnosu na ...

pip - 4.2022, str. 75
Privremeni ravnatelj ustanove
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Zakon o ustanovama u čl 15 uređuje institut privremenog ravnatelja Zakonska pravila su kratka jednostavna nadasve precizna i sasvim dovoljna ...

Vijesti
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2021. godinu
Četvrtak, 03.03.2022.

Glavno ograničenje isplate dobitka kod d o o a predstavlja nedopustivost isplate dobitka članovima društva ako postoji nepokriveni gubitak koji ...

pip - 3.2022, str. 30
Rješenje kao obligatorni modus akta koji izdaju školske ustanove kao tijela javne vlasti
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

U ovome članku autor prikazuje kako i kada školske ustanove u svojstvu pravne osobe koje imaju javne ovlasti javnopravna tijela ...

rrif - 3.2022, str. 40
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prilogu uz časopis RRiF br 1 22 Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2021 godinu za poduzetnike može se ...