Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

pip - 10.2021, str. 95
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo rada i mirovinskog sustava
Autor:

Regres kao sastavni dio obračunske osnovice za isplatu naknade plaće Nepravomoćno rješenje o invalidskoj mirovini zbog potpunog gubitka radne ...

Vijesti
Neoporezivi primitci radnika
Petak, 17.09.2021.

box sizing border box Style the tab tab float left border 1px solid ccc background color f1f1f1 width 30 ...

rrif - 9.2021, str. 86
Isplate učenicima i studentima na praksi
Autor: Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

Učenici strukovnih škola ali i studenti obvezni su odraditi praktičnu nastavu kao dio nastavnog programa Provedbu prakse omogućavaju im obrtnici ...

pip - 9.2021, str. 81
Odlazak radnika u mirovinu i rad s polovinom radnog vremena – aktualnosti u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u ovome članku upućuje na praktična motrišta zapošljavanja radnika u školskim ustanovama korisnika prava na starosnu mirovinu kroz prizmu ...

Vijesti
Godišnji odmor zaposlenika škole
Subota, 03.07.2021.

Koje su specifičnosti korištenja godišnjeg odmora zaposlenika škole Zaposleni u školskim ustanovama školama ostvaruju dodatna prava vezana za korištenje godišnjeg ...

Vijesti
Udruživanje ustanova
Petak, 04.06.2021.

Kako se ustanove mogu udruživati Ustanove se mogu udruživati u zajednice ustanova pod uvjetom da se s time suglasi osnivač ...

pip - 5.2021, str. 24
Udruživanje ustanova
Autor: Doc. dr. sc. Dragan Zlatović

Autor u ovome članku obrađuje pitanja koja se odnose na udruživanje ustanova u svjetlu Zakona o ustanovama i drugih relevantnih ...

pip - 5.2021, str. 20
Osnivanje ustanove i privremeni ravnatelj te njegov odnos prema ravnatelju i vršitelju dužnosti ravnatelja
Autor: Izv. prof. dr. sc. Ivan MILOTIĆ

Nova ustanova u RH osniva se aktom o osnivanju otada ona pravno postoji zatim se upisuje u sudski registar čime ...

Pitanja i odgovori
Primjena oslobođenja na usluge zdravstvenih pregleda
Ponedjeljak, 15.03.2021.

Trgovačko društvo koje je u sustavu pruža usluge zdravstvenih pregleda u vezi s utvrđivanjem sposobnosti za držanje i nošenje oružja ...

rrif - 3.2021, str. 206
Oporezivanje dobitka kod neprofitnih organizacija
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Neprofitne organizacije koje uključuju statusno različite skupine organizacija npr udruge ustanove čiji su osnivači proračuni dobrovoljna vatrogasna društva tijela državne ...

rrif - 3.2021, str. 23
Uporaba dobitka i pokriće gubitka za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U Prilogu uz časopis RRiF br 1 21 Sastavljanje financijskih i poreznih izvještaja za 2020 godinu za poduzetnike može se ...

pip - 2.2021, str. 73
Izmjena ugovora o radu bez raspisivanja javnog natječaja u školskim ustanovama
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku prikazuje pravnu mogućnost izmjene ugovora o radu u skladu s pozitivnim odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju ...

Knjiga
RRiF-ov računski plan za poduzetnike
28.01.2021

Zakonske promjene u porezima i u računovodstvenim standardima koje su nastale do početka 2021 godine razlogom su objave ovoga jubilarnog ...

Naslovnica knjige: RRiF-ov računski plan za poduzetnike
Mišljenja
Porezni tretman usluga koje se mogu pružati u okviru medicine rada i sporta
Utorak, 26.01.2021, 410-19/21-02/24

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Prenošenja ugovora o radu na novog poslodavca u slučaju zaposlenih u javnobilježničkom uredu
Srijeda, 20.01.2021, 110-01/21-01/05

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

Vijesti
Porezni tretman donacija danih u svrhu otklanjanja posljedica katastrofe uzrokovane potresom
Četvrtak, 14.01.2021.

Ministarstvo financija Porezna uprava na svojim je internetskim stranicama objavilo vijest o poreznom tretmanu donacija danih u svrhu otklanjanja katastrofe ...

Mišljenja
Pitanja iz radnih odnosa u ustanovi kojoj je osnivač RH
Četvrtak, 14.01.2021, 110-01/21-01/01

Davatelj: Ministarstvo gospodarstva rada i poduzetništva

pip - 11.2020, str. 85
Prestanak ugovora o radu prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u članku skreće pozornost na zakonske uvjete koji dovode do prestanka ugovora o radu u okviru specijalnog propisa lex ...

Mišljenja
Porezni tretman testiranja na COVID-19
Ponedjeljak, 12.10.2020, 410-19/20-02/261

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 10.2020, str. 98
Isplata stipendija i potpora za školovanje
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Stipendije su oblik novčane pomoći koji se dodjeljuje pojedincima za potrebe njihova obrazovanja Mogu se dodjeljivati radi određenoga akademskog ...

Pitanja i odgovori
Dostava adrese elektroničke pošte – udruge poslodavaca i sindikati
Petak, 18.09.2020.

Čuli smo da sve pravne osobe imaju obvezu upisati adresu elektroničke pošte u sudski registar Odnosi li se ta obveza ...

Mišljenja
Pružanje usluga smještaja članovima udruge i prijava u eVisitor
Ponedjeljak, 13.07.2020, 334-01/20-01/324

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Kampiranje ribiča
Četvrtak, 09.07.2020, 334-01/20-01/313

Davatelj: Ministarstvo turizma

Pitanja i odgovori
Rad maloljetnih učenika srednjoškolskih ustanova
Ponedjeljak, 29.06.2020.

Na koji način mogu raditi maloljetni učenici srednjoškolskih ustanova?

Mišljenja
Prijava boravka natjecatelja
Petak, 05.06.2020, 334-08/20-01/93

Davatelj: Ministarstvo turizma

pip - 6.2020, str. 135
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Kolektivni višak radnika i prava radnika Pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti nema nezaposlena osoba kojoj je prestao ...

Pitanja i odgovori
Izdavanje računa za građevinske radove na stambenoj zgradi
Ponedjeljak, 25.05.2020.

Građevinsko smo društvo u sustavu PDV a koje je u travnju izvodilo hitne popravke na krovovima stambenih zgrada popravke zabatnih ...

Mišljenja
Obveza uplate upravnih pristojbi u postupcima izvlaštenja
Petak, 17.04.2020, 412-01/20-01/5

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Ograničenja u proračunskom sustavu zbog koronavirusa
Petak, 10.04.2020.

Radi smanjenja prihoda jedinicama lokalne i područne regionalne samouprave odnosno Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje i Hrvatskom zavodu za ...

rrif - 4.2020, str. 228
Ugostiteljska djelatnost u neprofitnim pravnim osobama
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Udruge ustanove i druge neprofitne organizacije mogu uz djelatnosti kojima se ostvaruju njezini ciljevi utvrđeni statutom obavljati i ugostiteljsku ...

Vijesti
Pandemija – što poslodavcu stoji na raspolaganju?
Utorak, 17.03.2020.

Zbog širenja nCoV bolesti COVID 19 i proglašenja pandemije te s obzirom na gubitak narudžbi ugovorenih poslova i tržišta u ...

Pitanja i odgovori
Promjena podataka upisanih u Registar stvarnih vlasnika
Ponedjeljak, 09.03.2020.

Moraju li pravne osobe koje su upisale podatke o svom stvarnom vlasniku u Registar stvarnih vlasnika ažurirati upisane podatke ako ...

rrif - 3.2020, str. 226
Inspekcijski nadzor turističkih inspektora kod neprofitnih organizacija
Autor: Maja MAGDIĆ-HANŽEK, dipl. iur.

Prema posebnom zakonu kojim je uređeno pružanje usluga u turizmu pojedine usluge u turizmu pod određenim uvjetima mogu pružati ...

pip - 3.2020, str. 54
Zasnivanje radnog odnosa u školskim ustanovama – uvjeti natječaja
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.

Autor u ovome članku na zanimljiv i jezgrovit način razmatra značajna pitanja vezana uz udovoljavanje uvjetu natječaja za zasnivanje radnog ...

rrif - 3.2020, str. 110
Prijeboj i osnivanje ustanove
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

U ovom proračunskom praktikumu knjiži se prijeboj potraživanja koja su povezana s obračunanim prihodima te osnivanje ustanove ako je ...

Pitanja i odgovori
Usluge zdravstvenog turizma
Utorak, 18.02.2020.

Koje zdravstvene usluge obuhvaća zdravstveni turizam i tko može pružati navedene usluge?

Pitanja i odgovori
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za uslugu pratnje (smještaja) roditelja uz dijete u kliničkoj bolnici
Utorak, 18.02.2020.

U jednoj kliničkoj bolnici zaračunan je PDV na računu za uslugu pratnja roditelja uz dijete za vrijeme bolničkog liječenja Može ...

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja PDV-a na usluge koje se smatraju estetskim
Ponedjeljak, 03.02.2020, 410-19/20-02/32

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 2.2020, str. 224
Novosti kod ustanova
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Od početka 2020 godine na snagu su stupile promjene temeljnog zakona kojim je uređeno poslovanje ustanova U članku se ...

pip - 2.2020, str. 126
Odgovori na pitanja pretplatnika
Autor:

Plaćanje upravne pristojbe na stjecanje rabljenih motornih vozila Na stjecanje rabljenih motornih vozila u RH na koja se plaća ...

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja PDV-a na djelatnost dadilja
Srijeda, 22.01.2020, 410-19/20-02/15

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Neprofitne organizacije - smjernice
Petak, 10.01.2020, 410-01/20-01/82

Davatelj: Porezna uprava

Mišljenja
Trgovačko društvo koje obavlja zdravstvenu djelatnost i pružanje ugostiteljskih usluga i usluga u turizmu
Srijeda, 08.01.2020, 529-06-01-01/3-20-2

Davatelj: Ministarstvo turizma

Pror - 1.2020, str. 40
Zakon o ustanovama
Autor:

Pror - 1.2020, str. 35
Promijenjen je Zakon o ustanovama
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

pip - 1.2020, str. 18
Novela Zakona o ustanovama
Autor: dr.sc. Josip Vučković
Krešimir Orešković , dipl.iur.

Iako je Zakon o ustanovama kvalitetan propis koji je u osnovi izdržao test vremena činjenica jest da je od 1993 ...

Mišljenja
Stomatološka poliklinika i pružanje usluga smještaja i transfera
Ponedjeljak, 16.12.2019, 334-01/19-01/787

Davatelj: Ministarstvo turizma

Mišljenja
Oslobođenje od plaćanja PDV-a za određene djelatnosti od javnog interesa
Petak, 13.12.2019, 410-19/19-02/341

Davatelj: Porezna uprava

Pitanja i odgovori
Darovanje za zdravstvene svrhe
Utorak, 10.12.2019.

Društvo svojem zaposleniku s invalidnošću planira kupiti invalidska kolica. Može li i pod kojim uvjetima društvo izvršiti darovanje?

Pitanja i odgovori
Promjene u Registru stvarnih vlasnika nakon 1. siječnja 2020. godine
Utorak, 10.12.2019.

Koje promjene u Registru stvarnih vlasnika stupaju na snagu nakon 1. siječnja 2020. godine?