Mogućnost zapošljavanja stranog državljanina u školskoj ustanovi

Časopis: Pravo i porezi - 6.2023
Članak:
Mogućnost zapošljavanja stranog državljanina u školskoj ustanovi
Stranica:
11.
Autor/i:
Autor: Marin KARIN , dipl. iur.
Sažetak:

Predmet je ovog članka analiza važećih zakonskih mogućnosti kod zapošljavanja stranih državljana u odgojno-obrazovnim ustanovama, a sve zbog podkapacitiranosti tržišta rada u pogledu odgojno-obrazovnih radnika.

U ovome članku autor piše o odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, odredbama Zakona o strancima i odredbama posebnih zakona u području kojima se uređuje rad stranaca u javnim ustanovama.

Konkretno, autor u ovome čanku iznosi agendu zakonskih propisa koji normiraju pretpostavke za zapošljavanje stranog državljana u školskoj ustanovi.

  1. Uvod
  2. Odredbe Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (dalje: ZORPPK)
  3. Zakon o priznavanju i vrednovanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija
  4. Zakon o strancima
  5. Modus zapošljavanja prema odredbama ZOOOSŠ-a
  6. Rad stranaca – mišljenje Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Republike Hrvatske
  7. Umjesto zaključka
Hashtags:
#InozemneStručneKvalifikacije, #PriznavanjeKvalifikacija, #RadStranaca, #ŠkolskeUstanove, #ZapošljavanjeStranaca