Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 5.2024, str. 90
Vodič za popunjavanje Obrasca PDV
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U časopisu RRiF br 10 23 pisali smo o poreznim evidencijama u području PDV a Bio je to kratki vodič ...

Snimka webinara
Ispunjavanje obrasca PDV, ostalih PDV prijava i poreznih evidencija, trajanje 180 min
Četvrtak, 11.04.2024.

Autori:
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , glavna urednica
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Snimka webinara
Obrazac PDV za prosinac 2023. i novosti u 2024. godini, trajanje 154 min
Četvrtak, 11.01.2024.

Autori:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Nepr - 12.2023, str. 29
Sastavljanje 12. Obrasca PDV za 2023. godinu – neprofitne osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Osobe koje svoje poslovne događaje bilježe u sustavu neprofitnog računovodstva a obavljaju poduzetničku djelatnost i s motrišta PDV a prelaze ...

rrif - 8.2023, str. 88
Povrat PDV-a iz RH kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U ovome se članku objašnjava postupak povrata PDV a stranim državljanima građanima fizičkim osobama iz trećih zemalja odnosno iz trećih ...

rrif - 8.2023, str. 27
Računovodstvo trgovine rabljenim dobrima
Autor: Jasna VUK , mag. oec. i ovl. rač.

Trgovina rabljenim dobrima za obveznike poreza na dodanu vrijednost može se obavljati primjenom redovitog postupka ili posebnog postupka oporezivanja marže ...

rrif - 6.2023, str. 90
Porezni položaj stjecanja dobara unutar Europske unije
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Uvođenjem eura u RH od 1 siječnja 2023 godine porezni će obveznici na nešto jednostavniji način utvrditi obvezu PDV a ...

rrif - 2.2023, str. 88
Utvrđivanje obveze PDV-a prema izdanim računima kod „dobitaša“ – praktičan primjer
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U članku se na novim obrascima i evidencijama koji se primjenjuju od 1 siječnja 2023 godine daju objašnjenja u vezi ...

pip - 2.2023, str. 47
Utvrđivanje obveze PDV-a kod „dobitaša“ u 2023. godini prema naplaćenim naknadama
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa Pravo i porezi pisali smo o evidentiranju prometa dobara i usluga te utvrđivanju obveze PDV a ...

rrif - 12.2022, str. 168
Obračun PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2022. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2022 godine 12 Obrazac PDV obveznici PDV a trebaju predati najkasnije do 20 ...

rrif - 12.2021, str. 148
Posebnosti sastavljanja prijave PDV-a za posljednje razdoblje oporezivanja 2021. godine
Autor: Ivan PETARČIĆ, struč. spec. oec.

Prijava PDV a za posljednje razdoblje oporezivanja razlikuje se od ostalih prijava PDV a koje se podnose tijekom poslovne godine ...

pip - 12.2021, str. 64
Posebnosti kod sastavljanja Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2021 godine 12 Obrazac PDV obveznici PDV a trebaju predati najkasnije do 20 ...

Nepr - 12.2021, str. 32
Sastavljanje 12. Obrasca PDV za 2021. godinu – neprofitne osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Osobe koje svoje poslovne događaje bilježe u sustavu neprofitnog računovodstva a obavljaju poduzetničku djelatnost i s motrišta PDV a prelaze ...

rrif - 7.2021, str. 86
Stjecanje dobara unutar Europske unije
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Prema Zakonu o PDV u stjecanje dobara unutar EU a smatra se predmetom oporezivanja U prometu između dvaju poreznih obveznika ...

rrif - 12.2020, str. 138
Sastavljanje 12. Obrasca PDV za 2020. godinu – „dohodaši“ i „dobitaši“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Za 2020 godinu Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine 12 PDV obrazac treba predati najkasnije do 20 ...

rrif - 10.2020, str. 127
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o evidentiranju prometa dobara i usluga te utvrđivanju obveze PDV a za ...

rrif - 9.2020, str. 97
PDV kod „dobitaša“ koji utvrđuju obvezu prema izdanim računima
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U članku se daju obrazloženja u vezi s evidentiranjem prometa dobara i usluga te se navodi praktičan primjer evidentiranja ...

rrif - 3.2020, str. 157
Povrat PDV-a kupcima iz trećih zemalja u okviru putničkog prometa
Autori: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U ovom se članku obrazlaže postupak povrata PDV a stranim državljanima građanima fizičkim osobama iz trećih zemalja odnosno iz ...

rrif - 12.2019, str. 158
Posebnosti sastavljanja Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – „dohodaši“ i „dobitaši“
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Osim uobičajenih pravila sastavljanja svakog PDV obrasca u prijavi PDV a koju porezni obveznik podnosi za posljednje razdoblje oporezivanja ...

rrif - 12.2019, str. 148
Tko mora ući, a tko može izići iz sustava PDV-a 1. siječnja 2020. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Za izlazak iz sustava PDV a od 1 siječnja 2020 godine primjenjuje se prag vrijednost isporuka dobara i obavljenih ...

rrif - 4.2010, str. 92
Knjige I-RA i U-RA i utvrđivanje porezne obveze na obrascu PDV
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Izmjenom i dopunom Zakona o PDV u koji je objavljen u Nar nov br 87 09 te donošenjem novog Pravilnika ...