Posebnosti kod sastavljanja Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2021. godine

Časopis: Pravo i porezi - 12.2021
Članak:
Posebnosti kod sastavljanja Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2021. godine
Stranica:
64.
Autor/i:
Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2021. godine – 12. Obrazac PDV, obveznici PDV-a trebaju predati najkasnije do 20. siječnja 2022. godine. U navedenoj prijavi porezni obveznik treba provesti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu te voditi računa o uobičajenim pravilima sastavljanja svakog Obrasca PDV. To znači da osim obveze ispravka PDV-a pri izlasku / ulasku u sustav PDV-a, porezni obveznici koji dijele pretporez trebaju provesti usklađenje priznatog pretporeza tijekom 2021. godine te izračunati novi postotak priznavanja pretporeza za 2022. godinu. Sve navedeno odnosi se na „dohodaše“ i „dobitaše“. Napominjemo da se način i pravila sastavljanja 12. Obrasca PDV nisu promijenila u odnosu na prethodnu godinu.

  1. Uvod
  2. Temeljne odredbe u vezi sa sastavljanjem 12. Obrasca PDV za 2021. godinu
  3. obveze u vezi s podjelom pretporeza iz ulaznih računa – ispravak pretporeza
  4. Na koga se odnosi obveza ispravka pretporeza u 12. Obrascu PDV
  5. Zaključivanje poreznih evidencija − knjige I-RA i U-RA i povezanost s knjigovodstvenim računima
  6. Utvrđivanje obveze PDV-a u 12. obrascu pdv za obveznike koji utvrđuju obvezu prema naplaćenim naknadama
Hashtags:
#ObrazacPDV, #PDV