Sastavljanje 12. Obrasca PDV za 2020. godinu – „dohodaši“ i „dobitaši“

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2020
Članak:
Sastavljanje 12. Obrasca PDV za 2020. godinu – „dohodaši“ i „dobitaši“
Stranica:
138.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      Za 2020. godinu Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine - 12. PDV-obrazac treba predati najkasnije do 20. siječnja 2021. godine. Osim uobičajenih pravila sastavljanja svakog PDV-obrasca, u navedenoj prijavi porezni obveznik treba provesti sva usklađenja i ispravke za tu kalendarsku godinu. To znači da osim obveze ispravka PDV-a pri izlasku / ulasku u sustav PDV-a, porezni obveznici koji dijele pretporez trebaju provesti usklađenje priznatog pretporeza tijekom 2020. godine te izračunati novi postotak priznavanja pretporeza za 2021. godinu. Sve navedeno odnosi se na „dohodaše“ i „dobitaše“. O ulasku i izlasku iz sustava PDV-a također se može pročitati u zasebnim člancima ovog broja RRiF-a.
      Kako proračunski korisnici i neprofitne pravne osobe trebaju sastaviti Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine, može se pročitati u zasebnim PRILOZIMA ovom broju RRiF-a.

  1. Uvod
  2. Temeljne odredbe u vezi sa sastavljanjem Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2020. godine
  3. obveze u vezi s podjelom pretporeza u 2020. godini iz ulaznih računa
  4. Na koga se odnosi obveza ispravka pretporeza kod gospodarskih dobara
  5. Zaključivanje poreznih evidencija − knjige I-RA i U-RA – i povezanost s knjigovodstvenim računima
  6. Utvrđivanje obveze PDV-a u posljednjem razdoblju oporezivanja kalendarske godine u računovodstvenim evidencijama – prema izdanim računima
  7. Utvrđivanje obveze PDV-a u posljednjem razdoblju oporezivanja kalendarske godine – prema naplaćenim naknadama
  8. Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine – prosinac 2020. godine
  9. Zaključak
Hashtags:
#IspravciPDV, #ObrazacPDV, #ObrazacPDVZaProsinac, #PDV, #Porezi, #PostotakPriznavanjaPretporeza, #UsklađenjePDV