Knjige I-RA i U-RA i utvrđivanje porezne obveze na obrascu PDV

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2010
Članak:
Knjige I-RA i U-RA i utvrđivanje porezne obveze na obrascu PDV
Stranica:
92.
Autor/i:
Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Izmjenom i dopunom Zakona o PDV-u koji je objavljen u Nar. nov., br. 87/09. te donošenjem novog Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Nar. nov., br. 149/09., dalje: Pravilnik o PDV-u) koji su stupili na snagu 1. siječnja 2010., porezni obveznici trebaju prilagoditi evidentiranje izlaznih i ulaznih računa novim poreznim evidencijama – knjigama I-RA i U-RA. Jednako su tako pri popunjavanju prijave PDV-a na novom obrascu PDV izvor podataka porezne evidencije, ali kontrola je u knjigovodstvenim računima. No kako ne postoji konzistentnost porezne evidencije s pojedinim pozicijama obrasca PDV, podatke treba uzeti i iz drugih obračuna i vjerodostojnih knjigovodstvenih i poslovnih isprava, odnosno iz internih evidencija poduzetnika. U nastavku se daju najbitnije napomene pri evidentiranju izlaznih i ulaznih računa u novim poreznim evidencijama pri utvrđivanju porezne obveze.

1. Uvod

2. Porezne evidencije za ulazne i izlazne račune

3. Obračunavanje PDV-a na obrascu PDV

4. Zaključak

Hashtags:
#ObrazacPDV, #PDV, #PDV, #Porezi, #Porezi