Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2022. godinu

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2023
Članak:
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2022. godinu
Stranica:
181.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti
  2. Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti na Obrascu PD-DOP
  3. Primjeri utvrđivanja obveze doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti u Obrascu PD-POD
  4. Uplatni računi za doprinose po osnovi obavljanja druge djelatnosti
Hashtags:
#Doprinosi, #DrugaDjelatnost, #GodišnjiObračun2022, #ObrazacPD-DOP, #ObrtniciDobitaši