Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

PrGO - 1.2023, str. 181
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti ...

Snimka webinara
GFI i PD za mikro i male poduzetnike, trajanje 240 min
Srijeda, 09.03.2022.

PrGO - 1.2022, str. 181
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2021. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti ...

pip - 12.2021, str. 64
Posebnosti kod sastavljanja Obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja 2021. godine
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Obrazac PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske 2021 godine 12 Obrazac PDV obveznici PDV a trebaju predati najkasnije do 20 ...

Vijesti
Rokovi za financijska izvješća te porezne prijave i druge obveze tijekom lipnja
Četvrtak, 10.06.2021.

Do 30 lipnja 2021 godine za 2020 godinu treba predati 1 Financijska izvješća Financijska izvješća za statistiku i druge potrebe ...

Vijesti
Plaćanje poreza na dobitak po prijavi za 2020.
Srijeda, 12.05.2021.

Iznimno ove godine obveza poreza na dobitak koja je utvrđena u poreznoj prijavi za 2020 godinu dospijeva za plaćanje 30 ...

rrif - 4.2021, str. 18
Što donose dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U Nar nov br 26 21 dana 12 ožujka 2021 godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg ...

rrif - 2.2021, str. 82
Utvrđivanje osnovice poreza na dobitak primjenom novčanog načela – Obrazac PD-NN za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Poduzetnici obveznici poreza na dobitak koji su na vlastiti zahtjev počeli primjenjivati metodu novčanog načela pri utvrđivanju osnovice poreza na ...

PrGO - 1.2021, str. 182
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti ...

rrif - 11.2020, str. 112
Priprema za prijavu poreza na dobitak za 2020. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zbog čestih promjena poreznih propisa sve je teže jasno razabrati koje se promjene odnose na koje porezno razdoblje To ...

rrif - 5.2020, str. 14
Novi rokovi za podnošenje prijave poreza na dobitak i predaju GFI-ja u uvjetima posebnih okolnosti
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Izmjenama i dopunama Općeg poreznog zakona i Zakona o računovodstvu doneseni su odgovarajući provedbeni propisi kojima su produljeni rokovi ...

PrGO - 1.2020, str. 182
Izvješće o obvezi doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti – Obrazac PD-DOP za 2019. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

1 Tko su obveznici plaćanja doprinosa po osnovi obavljanja druge djelatnosti 2 Kako iskazati obvezu doprinosa po osnovi obavljanja druge ...

pip - 1.2020, str. 42
Izmjene i dopune Zakona o porezu na dobit
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dobit Nar nov br 121 19 primjenjuju se u postupku podnošenja ...

rrif - 11.2019, str. 122
Kontrolirana inozemna društva – novi način priznavanja plaćenog poreza u inozemstvu
Autor: Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.

Od 1 siječnja 2019 godine na snazi je čl 30 b Zakona o porezu na dobit Nar nov br ...

rrif - 4.2018, str. 105
Kontrolni postupci u Poreznoj upravi pri zaprimanju obrasca PD za 2017. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Prijavu poreza na dobitak za 2017 godinu na novom obrascu PD obvezno podnose trgovačka društva i druge pravne sobe ...

rrif - 12.2017, str. 25
Prijava poreza na dobitak za 2017. godinu – što je novo
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U tijeku priprema za izradu završnog obračuna korisno je još jednom ukratko podsjetiti na najvažnije novosti pri sastavljanju prijave ...

rrif - 12.2016, str. 231
Porezna olakšica na temelju reinvestiranog dobitka – posljednji put za 2016. godinu
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

U prijedlogu novog Zakona o porezu na dobit ukida se porezna olakšica na temelju reinvestiranog dobitka Posljednji se put ...

rrif - 4.2016, str. 110
Postupak zaprimanja i obrada obrasca PD za 2015. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Prijavu poreza na dobitak za 2015 godinu obvezno podnose svi porezni obveznici koji obavljaju gospodarsku djelatnost radi ostvarivanja dobitka ili ...

rrif - 3.2014, str. 17
Obračun potpora za obrazovanje i izobrazbu prema izmijenjenom Zakonu - porezna prijava za 2013.
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.

O državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu pisali smo u prethodna dva broja našeg časopisa i to u okviru ...

rrif - 3.2013, str. 175
Reinvestiranje dobitka – provedba i porezni postupak
Autor: Nenad ŠIMUNEC, dipl. iur.

Povećanje temeljnog kapitala uređuje Zakon o trgovačkim društvima Nar nov br 111 93 111 12 dalje ZTD Bitne promjene u ...

rrif - 2.2013, str. 19
Najnovija izmjena Pravilnika o porezu na dobit i novi Obrazac PD
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.

U RRiF u br 1 13 str 142 188 pisali smo o sastavljanju godišnje prijave poreza na dobitak za 2012 ...

rrif - 4.2010, str. 92
Knjige I-RA i U-RA i utvrđivanje porezne obveze na obrascu PDV
Autor: Mr. sc. Ljerka MARKOTA, dipl. oec. i ovl. rač.

Izmjenom i dopunom Zakona o PDV u koji je objavljen u Nar nov br 87 09 te donošenjem novog Pravilnika ...

rrif - 1.2010, str. 19
Godišnja financijska i porezna izvješća poduzetnika za 2009.

U člancima u okviru ovoga naslova donosimo cjelovit opis sastavljanja godišnjih financijskih izvješća i sastavljanja obrazaca za obračun propisanih obveznih ...

rrif - 4.2009, str. 48
Bilančna kozmetika - dopuštena i nedopuštena “kreativnost” u financijskim i poreznim izvješćima
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ, ovl. rač. i ovl. rev.

Naslovljena problematika je takva da bi udruga Hrvatskih računovođa udruga računovođa poreznih savjetnika i financijskih djelatnika tj njezin sud časti ...

rrif - 1.2007, str. 21
Sastavljanje godišnjih financijskih i poreznih izvješća poduzetnika za 2006.

Godišnja financijska izvješća za jednogodišnje poslovanje jesu službena izvješća uprave trgovačkog društva Ona sadržavaju obavijesti o ostvarenim prihodima rashodima financijskom ...