Porezna olakšica na temelju reinvestiranog dobitka – posljednji put za 2016. godinu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 12.2016
Članak:
Porezna olakšica na temelju reinvestiranog dobitka – posljednji put za 2016. godinu
Stranica:
231.
Autor/i:
Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

      U prijedlogu „novog“ Zakona o porezu na dobit ukida se porezna olakšica na temelju reinvestiranog dobitka. Posljednji se put ona može primijeniti kod prijave poreza na dobitak za 2016. godinu. U kratkom razdoblju od 2012. do 2016. godine primjena te porezne olakšice pretrpjela je česte izmjene i dopune, pri čemu je propisivanje dodatnih uvjeta investiranja u dugotrajnu imovinu i očuvanje broja zaposlenika značilo bitno strože uvjete za mogućnost njezina korištenja u 2015. i 2016. godini u odnosu na one iz prethodnih razdoblja. Njezina je primjena otvarala kod poduzetnika niz nejasnoća i dvojbi koje su se rješavale mišljenjima i uputama Ministarstva financija. Sve je to stvaralo nesigurnost. A na početku je izgledalo kako je riječ o poticajno osmišljenoj olakšici koja će „nagraditi“ one poduzetnike koji zarađeni kapital ostavljaju u trgovačkom društvu i rabe ga u poslovne svrhe, ne ograničavajući ih pritom isključivo na ulaganja u dugotrajnu imovinu.
      Ovaj je članak namijenjen poduzetnicima koji će u 2016. godini po posljednji put iskoristiti poreznu olakšicu na temelju reinvestiranog dobitka kako bi provjerili ispunjenje uvjeta za njezino korištenje u skladu s odredbama Zakona i Pravilnika o porezu na dobit, ali i stajališta Ministarstva financija na koja ih u članku upućujemo.

1. Uvod
2. Uvjeti koji trebaju biti zadovoljeni u svrhu korištenja porezne olakšice
3. Uvećanje porezne osnovice u budućim poreznim razdobljima
4. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #Porezi