Obračun potpora za obrazovanje i izobrazbu prema izmijenjenom Zakonu - porezna prijava za 2013.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2014
Članak:
Obračun potpora za obrazovanje i izobrazbu prema izmijenjenom Zakonu - porezna prijava za 2013.
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:
  O državnim potporama za obrazovanje i izobrazbu pisali smo u prethodna dva broja našeg časopisa, i to u okviru članka „Godišnji obračun poreza na dobitak za 2013.“ (RRiF br. 2/14., str. 53–56.) i u prilogu „Godišnji obračun poslovanja obrtnika i slobodnih zanimanja za 2013.“ (str. 40–42.), koji je objavljen uz RRiF br. 1/14. Pritom smo se pridržavali tada važećeg Zakona o državnoj potpori za obrazovanje i izobrazbu (Nar. nov. br., 109/07., 134/07. i 152/08.). Međutim, u veljači ove godine objavljene su izmjene i dopune ovog Zakona (Nar. nov., br. 14/14.), koje su stupile na snagu 6. veljače 2014., ali se primjenjuju i kod prijave poreza na dobitak i dohodak za 2013. O tome što je novo u ovom dijelu „poreznih olakšica“, pročitajte u nastavku.
  1. Uvod
  2. Nova klasifikacija korisnika državne potpore za obrazovanje i izobrazbu
  3. Potpore za obrazovanje i izobrazbu radnika
  4. Umanjenje porezne osnovice na temelju naukovanja za zanimanja u sustavu vezanih obrta
  5. Zaključak
Hashtags:
#Dobitak, #Dohodak, #ObrazacPD, #Porezi, #Porezi