Plaćanje poreza na dobitak po prijavi za 2020.

Datum: 12.05.2021, Srijeda
Autor: Đ.J.

Iznimno, ove godine obveza poreza na dobitak koja je utvrđena u poreznoj prijavi za 2020. godinu dospijeva za plaćanje 30. lipnja 2021. – neovisno o tome kada je poduzetnik dostavio poreznu prijavu Poreznoj upravi. Ako iz porezne prijave proizlazi povrat više uplaćenog poreza na dobitak putem predujmova – to pravo na povrat poduzetnik ostvaruje na dan 30. lipnja 2021. godine.

I kod predujmova poreza na dobitak za 2021. godinu došlo je do promjene. Do 30. lipnja 2021. ove godine oni se neće mijenjati – osim na zahtjev poreznog obveznika. Prema tome, poduzetnici su nastavili plaćati "stare" tj. prošlogodišnje predujmove neovisno o tome koja je svota novog predujma za 2021. godinu utvrđena u prijavi poreza na dobitak za 2020. godinu.

Sve navedeno proizlazi iz Pravilnika o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona koji je stupio na snagu 13. ožujka ove godine, a potankosti koje je on donio pojašnjene su u članku Što donose dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona objavljenom u RRiF-u br. 4/21., str. 18.

Povratak na vijesti