Što donose dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2021
Članak:
Što donose dopune Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona
Stranica:
18.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:

U Nar. nov., br. 26/21. dana 12. ožujka 2021. godine objavljen je Pravilnik o dopunama Pravilnika o provedbi Općeg poreznog zakona čijim se odredbama produžuje rok za predaju prijave poreza na dobitak za 2020. godinu te se kod utvrđivanja osnovice poreza na dobitak za 2020. godinu ukida „visina prihoda“ iz čl. 12. st. 16. Zakona o porezu na dobit (Nar. nov., br. 177/04. – 138/20.) kao kriterij za priznavanje troškova za apartmane, kuće za odmor i plovila koji se koriste za obavljanje djelatnosti najma ili prijevoza. Pravilnik je stupio na snagu 13. ožujka 2021. godine.

Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #PrijavaPorezaNaDobit, #Rokovi