Godišnji obračun poreza na dobitak za 2020. godinu – sastavljanje Obrasca PD

Časopis: Prilog godišnji obračun - 1.2021
Članak:
Godišnji obračun poreza na dobitak za 2020. godinu – sastavljanje Obrasca PD
Stranica:
84.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , prof. vis. šk. i ovl. rač.
Sažetak:
  1. Uvod
  2. Obveznici podnošenja prijave poreza na dobitak
  3. Tko nije obvezan podnijeti prijavu poreza na dobitak
  4. Dokumentacija koja se predaje Poreznoj upravi
  5. Porez po odbitku
  6. Razdoblje za koje se utvrđuje porez na dobitak
  7. Rokovi za podnošenje prijave poreza na dobitak (Obrasca PD)
  8. Promjena načina utvrđivanja osnovice poreza na dobitak
  9. Stopa poreza na dobitak
Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #PrijavaPorezaNaDobit