Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 4.2021
Članak:
Priznavanje i knjiženje poreza na dobitak plaćenog u inozemstvu
Stranica:
82.
Autor/i:
Dr. sc. Šime GUZIĆ , viši pred. i ovl. rač.
Sažetak:

Ako hrvatski obveznik poreza na dobitak u inozemstvu plati takav porez u određenim uvjetima, taj se porez može priznati kao da je plaćen u Hrvatskoj. To je npr. slučaj pri plaćanju poreza u inozemstvu na prodana prava intelektualnog vlasništva, pri naplati kamate na zajmove, primitku dividende odnosno udjela u dobitku, kada inozemni isplatitelj, u skladu s domicilnim propisima, od dugujuće svote odbije porez na dobitak po odbitku. U ovom se članku razmatra pitanje knjiženja prihoda na koje se u inozemstvu plaća porez na dobitak po odbitku te mogućnost priznavanja tako plaćenog poreza u inozemstvu u prijavi poreza na dobitak u Hrvatskoj.

Hashtags:
#Dobitak, #ObrazacPD, #PorezPoOdbitku, #PrijavaPorezaNaDobit, #PriznavanjePlaćenogPoreza